Thora Landschoff og hendes efterkommere

Thora MarenstineElise Landschoff, født 1852, gift Jørgensen

Thora Marenstine Elise født 1852, blev gift i 1875 med Mads Jørgensen, f. 1846, fra Nykøbing F. Han var inspektør på Kringelborg gods, der fra 1569 havde været ladegård for Nykøbing F. hospital og kloster, og fra 1766 lagt ind under godset Orupgård. Senere købte han øen og gården Enehøje i Nakskov fjord. Det fortælles, at Peter Freuchen engang kom svømende ud til øen og blev skældt ud af Mads, fordi han steg nøgen i land for øjnene af gårdens piger. Polarforskeren købte senere øen (i 1926).

De fik 8 børn, men kun to af dem fik selv børn.

1. Agnes Adolpha Jørgensen f. 1877

2. Helga Marie Jørgensen, f 1878, blev gift med grosserer og proprietær i Birkerød, Peter Skovsgaard. Blandt deres børn er Margrethe Elisabeth Skovsgaard, der selv har sønnen Peter Wåhlin.

3. Nanna Mary Jørgensen f 1879 , kaldet 'Lange moster' ugift , selskabsdame i England

4. Ingeborg Holgerine Jørgensen f 1881

5. Holger Christian Jørgensen f 1882. (Har været en opvakt og morsom dreng.  Læs selv i Breve til Dagmar,  det næstsidste brev)  Blev gårdejer i Jylland. Fik to børn, nemlig

Valborg Landschoff Jørgensen f 10. juli 1926. Gift med Ernst Palle Hjorth Lassen. To børn:

  • Peter Hjorth Lassen f. 1954 (der selv har to børn)
  • Lisbeth Landschoff Lassen f. 1956 (der har to døtre) Lisbeth har venligt bidraget til Landschoff- siden med bl.a. brevene til Dagmar.  🙂

Rigmor Nanna Landschoff Meier, f 1928, død 16.10 2011. Rigmor var gift 1958 til 1965 med Bendt Maria Finn Brønnum Scavenius, blev senere gift med xx Meier. Ingen oplysninger om børn med ham.

6. Valborg Helene Jørgensen, f 1884,kaldet 'Sorte moster', barnløs og

7. Hedvig Marianne Frederikke Jørgensen, f 1887, kaldet 'Røde moster', blev begge sygeplejersker og var aktive i Røde Kors under 1. Verdenskrig

8. Otto Sonne Jørgensen, f 1889, barnløs, blev forvalter, sikkert på et gods

Her er en oversigt over Thoras efterkommere.
Thoras børn i opstilling med hest: I øverste række fra venstre Nanna, Helga og Holger. Nederst fra venstre: Valborg, Otto og Hedvig. Omkring 1895 på Kringelborg gods, Falster
Helga, Thoras datter. Født 1878 på Kringelborg Gods, Falster. Blev gift med Peter Skovgaard i Birkerød.
Søstrene Nanna, Helga, Valborg og Hedvig samlet omkring Helgas førstefødte søn, Jørgen.
Fotoet blev brugt som postkort. Skrevet i 1910 til Karen Landschoff, 27 år og ung sygeplejerske på Frederiksberg Hospital. Afsenderen er 'din kusine V'. Det drejer sig om Valborg Helene Jørgensen, datter af Thora Landschoff. De to damers fælles bedstefar er Marcus Joachim Landschoff. Valborg har, som det fremgår af teksten nedenunder, besøgt kusine Karen, og hun takker for en hyggelig aften. Valborg var også sygeplejerske, og hun og søsteren Hedvig var begge to sygeplejersker i Røde Kors under 1. verdenskrig 1914 - 18. Valborg blev kaldt 'Sorte moster', så det kunne være hende bagerst til venstre. De andre er broder Holger og ?? Der var seks søstre og to brødre i børneflokken hos forvalteren på Kringelborg gods på Falster.
Kortet er skrevet på Frederiksberg Hospital. Måske boede Valborg der, ligesom kusine Karen ? Bemærk: 3 øre i porto. Det var tider.....
Lisbeth Landschoff har sendt de to billeder. De forestiller en træplade som hun fandt i sin mosters gemmer. Den stammer fra Thora. Lisbeth skriver: "....fandt jeg denne træplade, som jeg tidligere har ment måtte have haft en funktion. Men måske er det blot et lille maleri på en træplade, og muligvis malet af Thora Landschoff, det er i hvert fald hendes navn, der står bagpå".