Far

Peders barndom i Pedersker Sømark

Min far, Peder Jensen blev født i 1904 i Pærsker Bakkana, ikke langt fra havet.   Nr. 3 i en søskendeflok på 10.    Hans forældre,  Janus og Andrea Jensen, havde en lille ejendom med nogle tønder land sandjord.   De klarede lige dagen og vejen,  dyrkede lidt kartofler,  fiskede lidt og tog ellers, hvad der bød sig af forefaldende arbejde, bl.a. mælkekørsel.  

Læs mere om Janus og Andrea under menupunktet "Min fars familie".

Peder fik børnelammelse som lille,  og da det gav varige mén,   ville han ikke kunne klare hårdt fysisk arbejde. Han gik i skole i Pedersker Søndre skole., der lå en halv kilometer fra hjemmet.  På billedet nedenunder kan du se lille Peder som 9-årig pænt linet op sammen med alle skolens øvrige elever. Lærerinden hed Thyra Hansen,  alene navnet lyder lidt skrækjagende,  så der har nok ikke været disciplinære problemer.   

       


Pedersker Søndre skole ca 1915. Lærerinde frøken Thyra Hansen har stillet poderne op til fotografering. Min far, Peder Jensen, står i bageste række nummer 3 fra venstre. Dette er det eneste billede jeg har af min far som barn!

Sognepræsten i Pedersker,  provst Levy Blang,  fandt, at den lille Peder havde et kvikt hoved og tilbød derfor at hjælpe ham med at komme lidt videre med skolegangen.  Således gik han rundt til nogle af gårdene i sognet for at samle penge sammen til drengen,  men her kneb det med viljen til at hjælpe,  for som man sagde:  ’Hannem Jensen i Bakkana,  hanj e ju enj forbaskader socialist’.   Peder kom nu alligevel på realskolen i Åkirkeby og fik realeksamen. 

Og provst Blang skaffede ham flere småjobs:   en periode var han kirkesanger i Pedersker og vikar på den lille Pedersker søndre skole.  Han nød arbejdet og samværet med børnene, og mindedes ofte at de efter sliddet med ABC'en gik til stranden,  "til havet",  som man sagde dengang. 
Med en realeksamen fra Aakirkeby realskole som ballast blev min far vikar på den skole, han havde gået i som barn ganske få år tidligere. Her er han sammen med skolens elever ca 1922. Pigen i bageste række nr 3 fra venstre er Anna Jensen, Fars søster!

Pedersker Søndre skole

Timerne med børnene dér har nok givet ham lyst til at fortsætte i den branche,for han kom på Jonstrup Seminarium, der dengang lå i Jonstrup ved Værløse NV for København.  Senere blev det flyttet til Lyngby-Tårbæk lige op til Dyrehaven,  og det var her jeg gik og hvor jeg mødte Annette.   Nu er Jonstrup seminarium nedlagt.  
Jeg ved desværre ikke meget om hans tid i København.

Far blev lærer i 1925. Han flyttede tilbage til Bornholm, hvor han blev ansat ved Nexø private realskole.  Fra 1927 til 1929 var han vikar, bl.a. på Åker søndre skole. Jeg ved,  at han i de år omgikkes jævnaldrende kolleger, bl.a.  i Rønne og Knudsker. Flere af hans lærervenner var desuden kunstmalere,  fx Arne Madsen.  Jeg tror,  han havde et godt og et muntert liv i de år.  
1/9 1929 blev han vikar på Østre skole i Rønne,  og 1. april 1933 blev han fast ansat der. Hans fag var først og fremmest matematik og fysik.  Han fik et helt års kursus i København i netop de to fag,  så han var fuldt kvalificeret til at undervise i mellemskolen og realklassen.  Desuden underviste han i regning i hjælpeklasserne.  

Han kan have mødt mor i København,  for hun gik på seminarium der indtil 1933.  

I 1935 blev de gift. Efter nogle år købte de Nellikegade 1.  Dejligt hus i to etager og med en pænt stor lukket have bagtil.  Huset er nu revet ned,  for der skulle være parkeringsplads!  

Du kan læse om deres første år sammen på de sider der handler om min mor. 


1929. Far helt grøn lærer på Østre skole med en kæmpeklasse med 32 piger.

Far som lærer


I en nekrolog efter fars død i 1984 skriver en af de bornholmske lokalaviser bl.a. følgende om fars virke som lærer:

"Peder Jensen blev en kendt og agtet skolelærer.  Han var således med, når det gjaldt skoleungdommens lejrskoleophold.  I øvrigt under anderledes former end det, man kender til i dag.  Mange gange gik turen ud i det bornholmske landskab,  til andre tider gik turen til den anden side af Østersøen.  Således til det nordsjællandske,  til Gilleleje, og til det jyske,  til Skanderborg.  Lejrskolen som Peder Jensen var med til, foregik som en slags udvekslingsrejser,  hvor skolebørnene havde ophold i private hjem.   Rønneboerne gjorde så gengæld ved at huse elever fra andre af landets skoler." Østre skole hvor far begyndte som lærervikar i 1929. I 1947 steg han i graderne og blev viceskoleinspektør.

Far på Vestre skole omgivet af lærerinder.. På Vestre skole gik de mindste klasser. Den lå der hvor Netto nu har P-plads, bag Store Torv. Jeg gik der selv i første, anden og tredje klasse.

Far cykler på Søndre Allé

En rigtig Tarzan.

Far i profil.

Far og mor i deres unge dage. Jeg ved ikke, om man kan sige, at far "gør sine hoser grønne", men han strikker da.

Jeg ved ikke, hvem dem anden piberyger er, men de hygger sig da.

Far og mor på ferie på Ærø

Fra Venstre Edith Rassing, Anne-Marie Kofoed, mor og far.

Far sammen med to af de feriebørn de havde, inden de selv fik børn

Huset i Nellikegade, vores genbo. Her boede skomageren.

Åge Kofoeds købmandsgård lige over for vores hus.