Mine bedsteforældre

Huset på Gedebakkevej i Pærsker, Vestre Sømark, hvor mine bedsteforældre boede

Huset på Gebebakkevej i Pærsker, Sømarken. Dette luftfoto er taget sydfra, altså fra havsiden. På en af de små sandede marker ses bedstefars hest og de to køer. Billedet er et foto af et maleri, som hang på væggen i stuen. Judith forærede det til Lilian, der besøgte hende i 2017. Lilian er oldebarn til Janus og Andrea. Se flere fotos under menupunktet "Fars søskende"

Mine bedsteforældre, Janus og Andrea Jensen. De boede i Vestre Sømark, Pedersker, også kaldt Bakkana. Gedebakkevej 4. De blev gift i Peders kirke 4. maj 1900

Janus Jensen, født 1875

I min barndom hørte jeg ikke noget om mine bedsteforældres forældre.   Min far vidste ikke noget, eller også mente han ikke,  det var interessant. 
Men takket være kirkebøgerne og den lette adgang til at se dem på nettet er jeg blevet lidt klogere.  

Her ses et opslag i kirkebogen for Pedersker sogn.  Man kan se,  at Janus blev født den 16. november 1875   og døbt lige før jul d.19. december. 

Hans mor var Katrine Marie Jensen,   30 år,  ugift og fra Sømarken.  
Hans far,   eller i hvert fald ham som Katrine 'udlagde'   som far til barnet,  var ungkarl og daglejer Jens Pedersen fra Åker sogn.   Åker er nabosognet til Pedersker og strækker sig op til Åkirkeby.  

Janus blev plejesøn hos Pedersker-familie

På folketællingsskemaet fra 1880 herunder kan man se,   at lille Janus   -  søn  af enlig mor  -  kom i pleje hos familien Hald i Pedersker.    Murer Pedersen Hald var gift,  og de havde -  1880  - sønnen Hans Kristian,  der var født i 1870 og altså  fem år ældre end lille Janus.     
Janus modtog,  som det ses,   fattigdomsunderstøttelse fra sognet.  

Janus Jensen
Født   16 Nov  1875  
Pedersker, Bornholms Sønder, Bornholm

Forældre:
Ugift Katrine Marie Jensen, 30 aar
Udlagt Barnefader
Ungkarl og Daglejer Jens Pedersen, Aaker

Døbt 19 dec 1875 Folketælling   1 feb 1880:
Pedersker, Bornholm

Bornholm, Sønder, Pedersker, Pedersker, et Hus på Lynggårds Grund, 61,
FT-1880, C2157

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Andersen Hald 35 Gift Murer, Husfader Pedersker sogn
Kjerstine Hald F. Rasmusen 39 Gift Hans Kone Pedersker sogn
Hans Kristian Hald 10 Ugift Deres Søn Pedersker sogn
Janus Jensen 4 Ugift Plejesøn, nyder Fattigunderstøttelse Pedersker sogn

====================================================


Nedenunderkan man se husstanden i 1921. Min far, Peder, var født i 1904, og han bor ikke længere hjemme, kun knap 17 gammel. Måske bor han i Åkirkeby, da han på det tidspunkt nok har gået i realskolens øverste klasse. Også andre søskende bor åbenbart heller ikke hjemme: Marie født 1902, Hans født 1906. Begge har nok allerede været ude og tjene. 

Folketælling   1921 1 Feb   

Søgning på:   Andrea Jensine Vilhelmine Petersen
Pedersker, Bornholm

Bornholm, Sønder, Pedersker, Sømarken, 105, 1313, FT-1921, C7860
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Janus Jensen 16/11 1875 Gift Husfader
Andrea Jensen 30/7 1877 Gift Husmoder
Sofie Jensen 6/5 1908 Ugift Barn
Kristian Jensen 13/2 1910 Ugift Barn
Anna Jensen 29/1 1912 Ugift Barn
Andreas Jensen 30/10 1913 Ugift Barn
Ove Jensen 10/2 1918 Ugift Barn
Thorvald Jensen 9/2 1901 Ugift Søn

Sommeren 2019 besøgte kusine Ulla Lyme (Sofies datter) og Anne-Lise (tv)(Thorvalds barnebarn) fra Kristianstad huset på Gedebakkevej, hvor vores bedsteforældre havde boet, og hvor senere sønnen Ove og hans kone Judith boede. Judith døde i 2019.

Andrea Jensen, født 1877.

Min bedstemor  (farmor)   Andrea Jensine Vilhelmine Pedersen  blev født 30. juli 1877 og døbt 9. september. 
Hendes mor er Anine Pedersen, 22 år.   Faderen er ukendt. 

Stemmer fra fortiden

Mine bedsteforældre døde omkring 1956.   Men deres stemmer kan høres her.  Især min bedstemors.   

Jeg fået sendt et link til en optagelse,  hvor de bliver interviewet.

Det er Alex Speed Kjeldsen,  der har sendt linket.  Han er sprogforsker ved KU.  Han er fra Pærsker  (Baunevej) og er i gang med et mega stort projekt:  En ny bornholmsk ordbog.  Alex er jeg i familie med:  Hans bedstefar er min fætter Henning, der er søn af min faster Marie og onkel Johannes Kjeldsen.    

Her er  link til  optagelsen:

Filen indeholder også andet, men interviewet med Janus og Andrea finder du på minuttal 0:49:22 til 1:07:14. I samtalen deltager Aage Rohmann, Vilh. Kofoed og Poul Andersen.

Filen peger på Dropbox.   Derfor er det muligt,  at du skal downloade den på din Dropbox for at kunne høre optagelsen.   


Børnene

Andrea og Janus fik 10 børn:

1  Thorvald      født 1901
2  Marie          født 1902
3  Peder         født 1904
4  Hans           født 1906
5  Sofie           født 1908    Sofie blev 100 år,  og vi var med til festen
6  Kristian       født 1910
7  Anna          født 1912
8  Andreas      født 1914
9  Ove            født 1918
10 Hedvig        født 1924

Jeg har billeder af alle, kun Kristian mangler.    
Mine bedsteforældre holdt en stor fest i loen, da de fejrede guldbryllup i 1950. Jeg var syv år og husker det svagt. På billedet ses et hav af fætre og kusiner. Men hvem er hvem? Jeg selv står bagest til højre. Fars sang til guldbrylluppet kan ses i den sproglige afdeling på denne hjemmeside. Det er en flot sang, og den blev sunget igen 58 år senere ved faster Sofies 100 års fødselsdag i Folket Hus i Snogebæk. Og tænk: Sofie kunne huske de fleste vers!