Marcus Joachim - Holsteneren der blev bornholmer

Dahme ligger 7 mm nede af den lodrette kyst!

I Øst-Holsten,  lige syd for øen Femern,   fem minutter efter at du er kommet op af tunnellen fra Lolland  (færdig ca 2019 ?)  og til venstre ude ved kysten (altså mod øst) ligger byen Dahme,  om sommeren fuld af turister,  og lige i nærheden landsbyen Rathjendorf.     Det er her Landschofferne  (eller Landschoferne) stammer fra.   I dag er der mange af dem i Tyskland,  men stadigvæk flest i Østholsten.  Et besøg på de lokale kirkegårde vil sikkert vise mange gravstene med Landschoff. Desuden er mange udvandret til USA.  

Vores Markus Joachim L blev født i Dahme i 1823. 

Her en oversigt over hans forfædre:

Hans Landschoof  f 1565

Jacob Landschoof   f 1593

Hans Landschoof  f 1650  CA,  hans far, Jacob L, skulle være 57 år da Hans blev født ?

Hans Landschoof f 1674  gift med Silke Langbehn, hentet i Thomsdorf i nærheden,  måske den lokale skønhed med de lange ben..........

Claus Landschoof f 1703     6 x tipoldefar til Jens, Klara, Per og Niels-Peter

Zacharias Landschoof f 1744   Marcus Joachims Grossvater,   der ligesom SIN bedstefar hentede sin kone,  Anna Catharina, i Thomsdorf

Jürgen Hinrich Landschoof  f 1784   

Markus Joachim Landschoff    (bemærk stavemåden,  nu er vi i Danmark)  f 1823

De holstenske Landschoofers historie kan studeres nærmere på  http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~havaland/landshof/p25.htm

 

 

Markus Joachims far

Jürgen Hinrich  (eller:   Jørgen Henrik)   blev født 1784 i Rothenhuse. 

Han blev uddannet som tømrer,  men når der ikke var arbejde at få,  gik han som daglejer  (Tageslöhner) ,  for at kunne klare sig selv.   Dengang var Holsten en del af det danske rige,  forstået på den måde,  at den danske konge var hertug i Holsten.    Så når Jørgen Henrik på grund af fattigdom eller eventyrlyst  / udlængsel   (det kendtes også dengang!)  søgte nordpå mod det egentlige Danmark,   var det en helt naturlig ting.  

Man kan gætte på,  at han først prøvede lykken på Lolland,  lige nord for Femern,  for senere kom han til at bo i Maribo.   Men vi træffer ham med sikkerhed i landsbyen Tersløse,   der ligger ca 20 km nordvest for Sorø.   (Det var her Ludvig Holberg boede på sine gamle dage).  

I Tersløse mødte han Dorthea Jensdatter.   Også dengang var det muligt at få børn,  før man blev gift.......,   for 12.  november 1812 blev datteren Karen Jørgensdatter Landschoff født.  Og en måned senere,  13. december giftede forældrene sig.   

Allerede året efter må de være flyttet tilbage til Holsten,  til Rathjendorf, vi ved ikke hvorfor.   Måske var den lille Karen død ?   

1815  fødtes barn nr. 2,   datteren Elabe.   Hun døde som spæd.

Familien flyttede til den lidt større by, Dahme, ude ved kysten,  hvor næste  barn blev født i 1818.  En datter ved navn Catharina Sophia Fiederica.    Hun døde også som spæd.

I Dahme blev de næste børn født:    I 1821 Maria Dorothea Johanne,  der døde året efter.

Og 10. april 1823 kom MARKUS JOACHIM LANDSCHOFF til verden

1826 (20 oktober)  fik Markus en lillesøster med den imponerende navn:  Anne Maria Dorothe Hinrietta.  Også HUN overlevede. 

1828 forlod Jørgen Henrik sammen med  kone og børn Dahme  (og Holsten)   og flyttede til Maribo.  Det vides ikke hvorfor,  men hustruen, Dorthea,   var jo fra Sjælland og ville måske gerne nordpå,  eller måske var der  mere arbejde at få for en tømrer på Lolland,  hvor han formodentlig selv havde opholdt sig. 

Ved folketællingen i 1834 ser familien sådan ud:

Jørgen Landschof 47 Gift Tømmersvend Dorthe Jensen 45 Gift hans Kone [Jørgen Landschof] Marcus Landschof 11 Ugift deres Børn [Jørgen Landschof og Dorthe Jensen] Marie Landschof 8 Ugift deres Børn [Jørgen Landschof og Dorthe Jensen]

 

Mellem 1834 og 1840 døde Jørgen Henriks kone: Dorthea Jensen.

 

Ved folketællingen i 1840 er situatkionen blevet en helt anden:  

Famlien bor i Maribo,  Mellemgaden fra Torvet nr 113.  Han er tømrersvend 54 år               Har fået sig en ny kone: Else Frandsen på 48,  født i  1792                                                Hendes to børn er fulgt med:    Frantz Halmgren f 1829  og Sisl Marie Petra Halmgren f 1826

Men Markus Joachim er flyttet!  Helt almindeligt dengang:    Som 17-årig var han for længst hældt ud af reden  og måtte forsørge sig selv.   Han var dog stadig i Maribo,   var flyttet til Østergade 53,  hvor han boede hos sin arbejdsgiver,   bogtrykker Jens Christian Larsen.   Marcus Joachim var blevet en af Larsens to bogtrykkerlærlinge.  

Familien i Maribo fortsatte deres (rolige ?) liv i domkirkebyen Maribo.  I 1848 blev lillesøster Anne Marie Dorthe Henriette gift,  22 år gammel,  med Peder Hansen. 

Hvornår Jørgen Henrik Landschoff døde,    vides ikke. 

Men vi ved rigtigt meget om Markus Joachim,   så læs videre på de næeste sider.