Markus Joachim på Bornholm

Eventyrlysten ungersvend går i land i Rønne

I 1845 møder vi den 22 - årige Markus Joachim Landschoff i Rønne.     Hvorfor rejste han til Bornholm ?   Han søgte måske det eksotiske,   det lidt ekstreme........ Eller måske var det bare jobbet som typograf på Bornholms Avis der trak ?    (Bornholmls Avis,  konservativt dagblad på Bornholm,  det lukkede i 1950'erne) 

Folketællingen fra 1845 viser en husstand med mand, kone,  fire,  mandens 74-årige, oldgamle far og pastor emeritus,    tre tjenestefolk og to unge typografer:

Bornholm, Vester, Rønne Købstad, Øster Kvarter, 138, 190, FT-1845, A0604

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Eggert Christoffer Tryde 48 gift Bogtrykker Fossingøe

Helene Cathrine Bjærgaard 45 gift hans kone [Eggert Christoffer Tryde] København

Kirstine Agata Tryde 15 ugift deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt

Severine Gabrielle Tryde 12 ugift deres barn Østermarie Sogn - Bornholms Amt

Johanne Wilhelmine Tryde 9 ugift deres barn Østermarie Sogn - Bornholms Amt

Frederik Wilhelm Tryde 7 ugift deres barn Østermarie Sogn - Bornholms Amt

Emil Theodor Tryde 4 ugift deres barn Østermarie Sogn - Bornholms Amt

Søren Bjærregaard 74 enke Pastor, konens fader [Helene Cathrine Bjærgaard] København

Marius Joachim Landschoff 22 ugift Typograf Dahme

Peter Christian Katrup 43 ugift Typograf Randers Købstad - Randers Amt

Marie Kirstine Sonne 23 ugift Tjenestepige Svaneke Købstad - Bornholms Amt

Karen Kirstine Gubbertsen 22 ugift Tjenestepige Neksø Købstad - Bornholms Amt

Lars Peter Mortensen 17 ugift Tjenestedreng Rønne Købstad - Bornh

Denne smukke maghonisekretær fik Adolf Sonne og Maren Munch fremstillet til datterren Holgerines bryllup med Marcus Joachim Landschoff i 1849. Deres datter Thora arvede den, og gennem flere led er den endt hos Lisbeth Landschoff.

Den giftelystne Landschoff

Holgerine Landschoff, den seje kvinde, der blev efterladt i to år med to børn og en købmandsforretning, fordi manden (den sjuft!) ville grave guld i Australien.

For den unge Markus Joachim har det ikke været særlig spændende at sætte 'typer'   (=  bogstaver)  op på den søvnige Bornholms Avis.  

Han var (ifølge en artikel om ham)   'ung,  virkelysten og evnerig',   så i 1847 grundlagde han sin egen virksomhed:   en tobaksfabrik! Han blev 'cigarfabrikør'!   Vi ved ikke rigtig noget om den.   

Samme år giftede han sig med bagermester  Stibolts (smækre / buttede ?) datter og sikkert bagerjomfru,   Karen Marie Hansdatter Stibolt,   født 1824.     Karen Marie døde allerede 17. april 1849  efter kun to års ægteskab. Markus Joachim var nu alene  med deres lille  datter (født 1849) Dorthea Landschoff, sikkert opkaldt efter Marksus' mor.

Hun fik langt senere en privatskole i Storegade, Rønne (lige over for gymnasiet). Blev gift med Hans Asmus Brammer fra Nørtoft i Holsten, der var handelsskoleforstander. Karse,  min mor, har besøgt dem sammen med sin mor, Valborg. De boede i Lille Madsesgade eller Kalkbrænderivej.  Som senile pensionister blev de passet i pensionat 'Arnen' i Birkerød hos tante Maries halvsøster, 'tante Mariane Landschoff".    Maria Dorthea fik selv en datter,  Maria Brammer.  

Tilbage til vores Landschoff.  

Knap fire måneder efter hustruens død,   12.  september 1949 var Markus Joachim igen gift.  Med en købmandsdatter fra Gudhjem:    Holgerine Christiane Sonne.   født 25. august 1826  på St. Loftsgård i Åker,  hvor hun voksede op.   Holgerine var nr. fire af fem søstre.  Hun var en 'Sonne',   der en gammel bornholmsk slægt,   hendes mor  var en 'Munk', en anden betydningsfuld slægt på øen.   Mere om dem senere.   Holgerine var holdbar!    Hun døde først i 1913,  blev altså 87 år.   Det var en høj alder dengang.  Se billedet af den gamle Holgerine med sin svigerdatter Olivia,   sit barnebarn Valborg og det lille oldebarn, Karen:  min mor. 

 

 

 

     

Landschoffs lynkarriere

4 generationer: Gamle Holgerine med svigerdatteren Olivia, barnebarnet Valborg og oldebarnet Karen, min mor. Billedet er fra 1910

I 1849 åbnede Markus Joachim en købmandsforretning i Nørregade. 

Her er den lille husstand ved folketællingen i 1850:

bornholm, Vester, Rønne Købstad, Nørre Qvarter, , Nørregade Matr. Nr. 488b, 1, FT-1850 Der vises flg. felter:Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Markus Landschoff, 28, gift, , Cigarfabrikør,
Olgine Sonne, 24, gift, , hans kone,
Stine Hansen, 25, ugift, , Tjenestepige,

Cigarfabrikationen har sikkert kørt sammen med den lille købmandsforretning.   Datteren af 1. ægteskab er ikke talt med.     Og folketælleren har ikke kunne skrive 'Holgerine',  eller opfattet det sm 'Olgine'.

Butikken flyttede snart til St. Torvegade,  der hvor Hafniahus ligger i dag.  Den gik rigtigt godt.   De fik deres førstefødte,  Marcus Christian Landschoff,   min oldefar,  født 25. april 1851. 

Nu gik det hurtigt:   

1851, samme år blev Landschoff udnævnt til løjtnant ved Bornholms Milits,                       

26. december 1852 blev lille Thora Elisa født

1853,  tidligt på foråret,  dampede Markus Joachim af sted til Australien,  alvorligt ramt af guldfeber.   Holgerine skulle passe butikken,   to små børn og en hurtigt voksende husstand. Hele guldgraverhistorien er fortalt på en anden side. 

1859 blev Markus Joachm valgt til borgerrepræsentationen i Rønne,  altså medlem af byrådet.

1861 blev han valgt til fæstemand i Rønne.  Det var et embede,  der gav ret til at formidle tyendekontrakter,  altså kontrakter mellem tjenestefolk og deres 'herskab'. 

 Han var nu blevet en betydningsfuld person i Rønne,   allerede som 36 årig.

Husstanden er vokset

Marcus Joachim Landschoff som ældre. Han døde 26. september 1890

Udskrift fra folketællingen i 1850

bornholm, Vester, Rønne Købstad, Nørre Qvarter, , Matr. nr. 457b, 1, FT-1855

Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Marcus J. Landschoff, 31, Gift, -, Kjøbmand, Kjøbenh. [København]
Holgerine C. Sonne, 28, Gift, hans kone, -, Aaker [Aaker Sogn - Bornholms Amt]
Christian P. Landschoff, 3, Ugift, deres børn, søn, -, Rønne [Rønne Købstad - Bornholms Amt]
Thora Elisa Landschoff, 2, Ugift, deres børn, datter, -, Rønne [Rønne Købstad - Bornholms Amt]
Dorthea K. Kofod, 43, Enke(mand), -, lever af Undentag, Aaker [Aaker Sogn - Bornholms Amt]
Oliva Dorthea Kofod, 17, Ugift, hendes børn, datter, -, Aaker [Aaker Sogn - Bornholms Amt]
Julius Kofod, 15, Ugift, hendes børn, søn, -, Aaker [Aaker Sogn - Bornholms Amt]
Caroline Kofod, 12, Ugift, hendes børn, datter, -, Aaker [Aaker Sogn - Bornholms Amt]
Peter Olsen Kofod, 7, Ugift, hendes børn, søn, -, Aaker [Aaker Sogn - Bornholms Amt]
Ane Marie Munch, 71, Enke(mand), hendes moder [Dorthea K. Kofod], -, Rønne [Rønne Købstad - Bornholms Amt]
Matr.nr/adresse: Matr. nr. 457b Husstands-/familienr: 1 Indtastningsnr: B2093 Løbenr.: 4424
Kommentarer: "fraværende i Australien"

Bemærk,  at Markus Joachim noteres  til at være født i København.   Man har ikke gidet forske i, om det var Maribo, Dahme,   men han var en 'overfra' , og så har man bare skrevet 'København'

Det var en stor husstand. Foruden Marcus Christian på 3 og lillesøster Thora på 2 år var der en enke med 4 børn og enkens mor. Som det ses, levede enken af 'undentag', dvs aftægt. (Ifølge Espersens bornholmske ordbog: Aftægt, det som en person ved en gårds afståelse har forbeholdt sig (= had tâd ujnnan), fx husly og naturalier. Deraf udtrykkene 'ujnnanstags-majn og -konna'. I dette tilfælde kan det have været enken efter købmanden, hvis forretning Landschoff overtog.

Bemærk sidste linje i FT-skemaet: "Fraværende i Australien".

Familien flytter på landet

På Vestermarie kirkegård ved Landschoffernes familiegravsted

I 1863 købte Markus Kærgård i Vestermarie Sogn.   Han byttede sig til den med ejeren,  Arnoldus,  men måtte dog betale 1000 rigsdaler i bytte.

Her boede han,  til han blev gammel.   Foruden at passe sin gård havde han mange bijobs,  fx sad han i Vestermarie sogneråd,   var LIGE ved at blve valgt ind i Folketinget.    Dette er beskrevet på en af de andre sider om M.J Landschoff.

Her er folketællingsskema fra 1870:

bornholm, Vester, Vestermarie, 1. Brandfoged Distrikt, , en Gaard, 1 1 Sl., FT-1870

Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Marcus Joachim Landschoff, 46, Gift, Husfader, Løjtnant og Gaardejer, Holsteen
Holgerine Christiane Landschoff, 43, Gift, Husmoder, , Aaker Sogn
Christian Marius Peter Landschoff, 18, Ugift, Søn, Land???, Rønne
Thora Marenstine Elise Landschoff, 17, Ugift, Datter, Medhjælper i Huset, Rønne
Dagmar Catrine Pouline Henriette Landschoff, 3, Ugift, Datter, , Vestermarie Sogn
Mariane Mathilde Landschoff, 1, Ugift, Datter, , Vestermarie Sogn
Hans Peter Marker, 24, Ugift, Tjenestekarl, , Aaker Sogn
Jens Hansen Kjøbek, 14, Ugift, Tjenestedreng, , Vestermarie Sogn
Margrethe Elisabeth Jespersen, 26, Ugift, Tyende, , Aakirkeby
Maren Michelsdatter, 74, Enke, , Aftægtskone, Østermarie Sogn

Markus og Holgerine fik ialt 12 børn, men de 8 døde som spæde.  Det var hårde vilkår dengang.

De fire overlevende børn var:

Markus Christian født 1851    min oldefar.  Se siderne om ham 

 

Thora Marenstine Elise født 1852.  Flyttede til Nykøbing Falster.  Se menuen og læs om hende og hendes efterkommere

Dagmar Landschoff

Dagmar Landschoff

Dagmar Kathrine Pouline Henriette født 1866 blev ikke gift, fik et pensionat i Rørvig, sikkert betalt af sin far. Et pensionat er et stort hus med værelser man lejer ud til folk, der også er enlige. Så en pensionatejer kunne på den måde tjene penge til livets opretholdelse   Se billedet nedenunder

Hun flyttede fra øen som ung.   Havde adskillige pladser i huset i København.   Hun modtog adskillige breve fra sin far,  der var flyttet fra gården (i 1875)   og nu boede på ejendommen 'Aldershvile'  i Smørenge,  kun et par kilometer væk. 

Faderens breve er fra 1886 til 1890,  kun få måneder inden han døde.    De giver indtryk af en omsorgsfuld, kærlig far,   også en dygtig og klog mand, der ved besked og har en stor berøringsflade.    Han formulerede sig flot.   Læs brevene på en anden side.   Se i menuen!   

Mariane Landschoff

Mariane Landschoff

Mariane Mathilde født 1868 blev ikke gift, fik et pensionat i Birkerød, blev medlem af sognerådet der og blev formand (eller forKVINDE) for Dansk Kvindesanfund i Birkerød. (Dansk Kvindesamfund var / er en forening der arbejder på at forbedre kvinders forhold og rettigheder) Hun døde i 1932 og er begravet på Vestermarie kirkegård)

Dagmar Landschoffs pensionat i Rørvig