Loftsgård-døtrene og deres efterkommere i Gudhjem

Loftsgård-døtrene indtager Gudhjem

Hermandine fik i 1890 rejst denne sten for at mindes sine forældre. Vel også for at give dem en slags oprejsning efter den forsmædelse de var udsat for de sidste år de boede på St Loftsgård. Nederst på stenen står deres egne navne

På siden "Sonne og naboerne" kan du læse om Adolph Sonne på St Loftsgård i Åker og alt det bøvl han fik med sine naboer.  Ret spændenede beretning!

i 1837 havde han fået nok,  solgte gården og flyttede til Gudhjem med kone og børn.  Han blev Gudhjems første købmand med butik nede ved havnen.

Han blev gift 30 november 1820 med Maren Kirstine Munch (fra den nærliggende St Munkegård) der var født 10 april 1795.   

Børnene var:

Hermandine. Født 4. oktober 1823.    Altså 14 år gammel

Margrethe, født 16 april 1824,   13 år gammel

Claudine,  født 30 maj 1825   12 år

Holgerine,  født 24 august 1826     11 år    MIN TIPOLDEMOR  Læs om hende andetsteds. 

Kirstine,  født 1830   7 år

 

Fem livlige piger, der uden tvivl hurtigt fandt sig til rette i Guhjem.   De blev vel sat til at hjælpe i butikken og med husholdningen.     Havde det været i dag,  havde de  haft fereiejob i Isgrotten,  fået venner blandt turisterne, badet fra klipperne.   Nydt sommeren i Gudhjem. 

Alle fem piger blev gift og kom til at hedde Koch, Tranberg eller  Hammer.  De fik mange børn og levede længe.   

Hermandine:   Gift som 22 årig.   9 børn    blev 81 år

Margrethe:      Gift som 42 årig     1 barn    blev 87 år

Claudine:        Gift som 20 - og 25 årig  7 børn    blev ? år

Holgerine:       Gift som 23 årig     12 børn  blev 87 år

Kirstine:          Gift som 25 årig    7 børn     blev 88 år

 

Nedenunder kan du læse mere om Sonne-pigerne.    Min tipoldemor, Holgerine blev gift med Marcus Joachim Landschoff, der på det tidspunkt, 1849,  var købmand i Rønne.   Læs meget mere om deres liv på hjemmesiden.  

 

Hermandine

Hermandines husstand i 1860. 8 hjemmeboende børn.Nummer 9, Mgens, på vej! Kun 1 ung pige. De ældste børn har måttet hjælpe godt til.

Hermandine Oliva Sonne.   født 4 oktober 1823.   31 oktober 1845 gift me Mogens Hansen Koch,  død 18 februar 1864, 49 år gammel.   Han var skipper og købmand i Gudhjem.   De havde 9 bærn, nemlig:

1  Hans Adolph Koch,  født 20 oktober 1846.   Død i Amerika

2  Manna Cathrine Koch,  født 30 sept 1848,  død 18 nov 1928.   Gift 3 nov 1867 med Jens              Larsen Hammer, skomagermester iGudhjem, død 5 juli 1919,  Havde 7 børn, nemlig:

    A: Adolph Peter Magnus Hammer,  f 30 sept 1868.  Fisker og rentier i Gudhjem,  gift med              Jenny Mikkelsen

    B:  Jane Margrethe Hammer,  f 8 maj 1870.  i Amerika

    C:   Agnethe Jensigne Hammer.    f 2 august 1871,  gift med politibetjent Kure i Svaneke.                   Ingen børn 

     D; Hans Alfred Hammer.   født 30 nov 1872.   I Amerika

     E;  Peter Emanuel Hammer.   f 8 marts 1875.  I Amerika

     F:  Emma Marie Hammer.   f 13 nov 1876   død 5 sept 1930    gift med Martin Lind, fisker og            sognerådsmedlem i Gudhjem.

     G:  Olga Caroline Hammer   f 8 aug 1880    gift med fabrikant Becker, Aakirkeby  

 

3 Margrethe Cecilie Koch.   født 30 sept 1848.   gift med købmand Peter Christian Lund. Ingen     børn

4 Agnethe Christine Koch    født 24 oktober 1850    Gift med Peter Mørck, toldassistent i               Gudhjem.  To børn, nemlig:  

      A.  Edvard Mørck    f 29 aug 1890.    cand jur, overretssagører i Handelsministeriet, gift med Karen Höltzel,  f 30 juli 1899 i St Petersborg, datter af kejserlig russisk guvernementssekretær Höltzel i St Petersborg  

      B:   Adolph <mørck.   f 13 februar 1895   Ugift

5 Marie Hermandine Koch,  f 26 okt 1852   gift med Emil Petersen,  kasserer ved Carlsberg   Ingen børn

6 Jesper Andreas Koch    f 10 dec 1854 sømand,  død i Amerika

7 Herman Viggo Koch   f 30 okt 1856 ugift,  hotelejer i Amerika 

8 Oluf Sonne Koch   f 30 okt 1858   gift 10 juli 1909 med Amanda Holm.  Købmand på Bornholm, senere i København.  Ingen børn

9 Mogens Jens Gordius Koch.   f 20 marts 1860   gæstgiver og købmand.  gift 30 okt 1884 med Mathea Kristine Jensen   død 1926      1 barn

   A:  Mogens Jens Jesper Koch,  f 19 juli 1885, hotelejer på Bornholm  (Helligdommen, Blanchs hotel og Salene)   Ingen børn

 

 

 

På Gudhjems gamle kirkegård lige ved siden af kirken står Hermandines mindesten.

Margrethe, Claudine og Kirstine.

Nederst på mindesten finder vi Hermandine og Mogens Koch. Det var den overlevende, Hermandine, der satte stenen.

  f 1861  Margrethe Christine Sonne født 16 april1824   død 1911   gift 5 januar 1866 med Claus Peter Westh   født 4 nov 1824 ,  fabriksbestyrer på Bornholm, senere porcelænsarbejder hos Bing og Grøndahl,  død 24 dec 188    1 barn:

     1 Ernestine Elisabeth Westh,   født 18 januar 1867!    gift 9 juni 1917 med bankbestyrer Johs Herinrich Olsen ,  født 1860    Ingen børn  

 

Claudine Funch Sonne  født 30 maj 1825, 

gift   1. gang , 1845,  med Mogens Jensen,  skipper i Gudhjem,  født 4 februar 1816      

gift 2. gang  1850 med Jørgen Jacob Tranberg,  skipper og købmand i Gudhjem

af 1. ægteskab to børn:

   1 Marie Anine Christine Jensen   født 1846   gift 1. gang 1864 med           Hans Andersen,  fisker,  Gudhjem   gift 2. gang med sadelmager           Chr Hansen.  Gudhjem 

     I 1. ægteskab var der fem børn, nemlig:

     a: Beda Caroline Agnethe Andersen    f 1869

     b: Actor Georg Valdemar Andersen     f 1870

     c:  Clara Augusta Vilhelmine Andersen   f 1871

     d:  Carl Magnus Claudius Andersen   f 1872

     e:  Julius Thorvald Christiane Andersen    f 1876

 

   2  Julius Peter Rudolph Jensen,   f 1847      død 1881   

 

I 2.  ægteskab  (med Tranberg) var der 5 børn

  

      a:  Bodil Kirstine Sofie Tranberg,  f 1850,  gift 1873 med skipper P   Nielsen,   to børn,                   nemlig:

           1;  Agnes Cathrine Nicoline Nielsen   f 1875

            2: Nilius Jørgen Nielsen  f 1880

      b:  Andrea Hansine Jane Tranberg   f 1853   død 1934   gift 1881 med Peter Harding Sonne,              f 1853,  porcelænsdrejer i Københavnm  han død 1904,  5 børn, nemlig:

           1:   Jørgen Evan Sonne   f 1882,  typograf, gift 1911 med Marie  Magdalene   f 1888

           2:   Peter Harding Sonne   f 1885   gift med Petra Godhjælpsen,  blad- og blomster                         handler.  Tvilliing til:   

           3:   Astrid Cathrine Claudine Sonne    f 1885, tvilling til Peter, ugift,  ejer af ismejeri

           4.   Alberta Jørgine Mathilde Sonne, f 1887  gift 1906 med Carl Louis Drewes, grosserer                   København

           5.   Thora Bodil Andrea Sonne,  f 1890,  gift med Christian Carl Søegaard, prokurist

        c:  Jørgine Claudine Agnethe Tranberg    f 1861    død 1919,  gift med købmand Christian               Jørgensen, død 1914

        d:  Albert Christian Jacob Tranberg    f 1865  død i England,  gift der, efterlod 4 børn

        e:  Thala Mathea Julie Tranberg    f 1867   gift med Hans Andersen, tømrermester                         Holte  1877 - 1933    druknet i  en sø ved Holte     

 

Kirstine Cathrine Sonne  f 1830    død 1918,   gift 1855 med Jens Frederik Vilhelm Kofoed, porcelænsmaler.   Her var 7 børn, nemlig:

        

    1:  Adolph Marcus Georg Jensinius Kofoed   f 1856   død 1888 maler

    2:  Herman Johan Vilhelm Gabriel Kofoed   f 1857 kunstmaler, Sverige,   gift med Charlotte          Liebst 

    3:  Vilhelm Christian Julius Kofoed    f 1858  materialist  død 1919 gift med Fanny Elisabeth           Bock  1859 - 1915.     Her var 4 børn, nemlig:

            a:  Kai Poul Georg Vilhelm Kofoed    1889 - 1909

            b:  Eva Lilly Lisbeth Kofoed    1890 - 1909

            c:   Julie Pouline Kofoed   1991  gift med herreekviperingshandler Herman Julius Borg

            d:   Volmer Kofoed   1892   død 1 år gammel

    4:   Thorvald Viggo Celius Kofoed  f 1861  materialist,  senere til Amerika

    5:   Alfred Valdemar Hugo Sonne Kofoed    f 1863m    frisør,   død i Buenos Aires

    6:   Harald EdwaRD Theodor Kofoed     1865 - 1878

    7:   Christian Frederik Leopold Kofoed     f 1868    fabriksarbejder i Kbh   gift med Marie                  Petrine Nielsen    f 872    Der var 5 børn, nemlig: 

          a:  Knud Sonne Kofoed   1897 - 1922

          b:  Gudrun Ragnhild Hedvig Kofoed  f 1902    gift med Olafur Gudmundsson f 1893 på                     Island, snedker og gårdejer på Island

          c: Ingeborg Rigmor Kofoed   1905  ugift

          d: Vera Johanne Kofoed   f 1907 ugift

          e:  Hedvig Elisabeth Kofoed    f 1912   ugift