Spidlegård, førhen hospital for spedalske

Ingeborg og Karl Kofoed

Spidlegård ligger der,  hvor Læsåen krydser landevejen Rønne - Åkirkeby,   lidt nord for landevejen. 

1921:  Gården kom i slægtens eje,  da Karl Kofoed,    søn af Janus Sixtus Kofoed på Engegård,   giftede sig med datteren på Spidlegård:   Ingeborg Katrine Kaj,   f. 1891,  kaldet tante Ingeborg.  Familien Kaj havde haft gården siden 1870.  

 

Ingvard Kofoed døde i november 2011

1951: Karl og Ingeborg flyttede til Rønne, Svanekevej. De overdrog gården til sønnen: Ingvard Kofoed f. 1922, gift med Karen Margrethe, f. Rottensten fra Skarpeskade.  f. 1929

1982: Ingvards søn, Carl Erik Rottensten Kofoed f. 1958 overtog gården.

 

Karl og Ingeborg fik fem børn:

Ingvard         1922

Agnes           1923

Kaj              1924

Karl-Gunnar  1926

Hans Olaf     1933

_______________________________________

Ingvard og Karen Margrethe fik tre børn:

1. Jens Ingvard, 1952.  Gift med Molla.  Tre børn

2. Inger Marie   1955.  Gift med Jens Ærbo Jørgensen.  Bor i Kalundborg.    2 børn

3. Carl Erik  1958.    Har overtaget gården

_______________________________________

Agnes gift med Poul Anker Andersen, 1923.  har to børn.  Bor i Sorø   To børn

Per f 1956

Hanne  f 1957

_______________________________________

Kaj gift med Bodil   f. 1931.  De har fem børn:

1. Knud f. 1955.  gift med Birthe.  Tre børn

2. Henrik   f. 1956,  gift med Ann-Mari,   To børn

3. Anders.   f. 1957

4. Niels    f. 1959

5. Jette  f.1961

___________________________________

Karl Gunnar er  gift med Gudrun Rose f. 1928, død 7.maj 2018.   Flyttede til Fyn,  fik en gård i Hårby.  3 børn:

1. Annette Rose Nielsen f 1954  gift med Henrik:  To børn.  Fåborg

2. Elsebeth Mandsberg f 1956  gift med Frank Mandsberg.   Tre børn   Kolding

3. Jesper   f. 1961

______________________________________________

Hans OLaf er gift med Aase f 1937.  To børn:

Jan  f. 1959.   Han og fru Ebba har tre børn

Lis f 1960  gift med Peter.  To børn

 

 

 

 

 

 

 

Fra Fyens Stiftstidende maj 2018.
Hos appelsinbonden Juanito ved Costa del Sol, marts 2014, mødte vi en ældre, sød og nydelig dame, der talte bornholmsk. I løbet af et par minutter fandt vi ud af, at vi var i familie. Else er søster til Karen Margrethe, gift med Ingvard fra Spidlegård. Ingvard var fætter til min mor. Hun kendte familien på den nærliggende Tvillingsgård, hvor min mor voksede op. I dag bor Else på Bjørnegård i Klemensker. - Det var da bare så hyggeligt at møde Else!
Dette foto og artiklerne nedenfor stammer fra Bornholms Tidende 15. oktober 1994.
Artiklen kan forstørres. Læs videre længere ned
Noget helt specielt ved Spidlegård er det gamle kapel. Læs om det længere nede