Engegård - slægtsgård i Nylars

Billederne af Engegård er fra www.fotohistorie.com   Bornholmske bøndergårde.   Copyright Ann Vibeke Knudsen.

Engegaardskøerne" skriver Th. Nielsen. Thorvald Nielsen var vokset op på Sofiendal i Klemensker. Billedet (vist 1913-14), er fra Th. Nielsens samling af celluloidbilleder 9x12 cm, dels fra hans hjemegn - dels fra rejsen og lidt af hans 24årige ophold i Malaysia som plantagebestyrer. Egen samling.
Engegård, 2. slægtsgård i Nylars sogn. Bodelyngvejen 15. 1946
Engegård 1949
Engegård 1990.
Nu står kun stuehuset tilbage, ubeboet og forfaldent. Engegård, 2. selvejergård i Nylars. En gård på vej væk, kun stuehuset med "hodda'en" står tilbage og venter på en nedrivning. Foto Irene Hansen 2014

Bornholm er anderledes!

Landbruget på Bornholm adskiller sig i sin historiske udvikling på mange punkter fra det øvrige land.

Her var ingen herregårde.   Bebyggelsen er desuden karakteriseret ved,  at der ikke fandtes egentlige landsbyer,  idet gårdene -  der fra gammel tid dele sig op i flere kategorier som fv selvejergårde, vornedegårde, præste/degnegårde samt proprietærgårde  -   ligger spredt,  dog ofte i strøg eller rækker,   som da undertiden har fælles navn.  (Fx selvjergårdene 1 og 2 i Nylars:  Engegård)   

Inden for hvert sogn er selvejergårdene og vornedegårdene  nummereret i hver sin række,   fx 1., 2. 3. selvejergård   (fx 1. selvejergård Engegård og 2. selvejergård Engegård i Nylars,  begge gårde i 1662 ejet af Hans Nielsen,  hvis søn dog i 1670 sælger 1. selvejergård fra til sin bror,  og 2. selvejergård fortsætter i slægtens eje i lige linie.)

Selvejergårdene,  hvis nummerering første gang anvendes i 1616, ligger i hvert sogn efter deres nummerorden begyndende fra nordsiden af sognet,  ned langs østsiden, sydsiden og op langs vestsiden.  

Af stor betydning for bondestandens sociale stilling var en forordning,  der er omtalt allerede i 1572 omhandlende selvejergårdenes arveforhold. 

Gården skulle gå i arv til den yngste søn,  "gårddrønten",  men derimod til den ældste datter,  "gårapibel",  hvis der kun var døtre.     Vedtægten tilstræbte at modvirke arvedelinger.  Det er et ejendommeligt forhold,  der har fundet mange forklaringer, men ingen sikker og entydig.

(Oplysningerne er hentet i Trap Danmark)

Engegårds historie - slægtsgård i 300 år

Kort over Nylars Sogn fra Trap Danmark 1921. Kun de største gårde er vist på kortet. Bemærk: Der er 4 Engegård: Kofoed'erne havde 1. slg. Den ligger på hjørnet af Bodelyngsvej og Engegårdsvej (hvor den drejer sydpå) Kortet kan forstørres!

Her er en oversigt over ejene af Engegård.  Den stammer fra Bornholms sidste jordebog, der nu ligger i landsarkivet i København.

1662     Både 1. og 2. selvejergård, Engegård  Nylars ejedes af Hans Pedersen

1666     Hans Pedersen overdrager begge gårde til sin yngste søn  (som er rette arving): Jens Hansen

1670     Jens Hansen sælger 1. selvejergård til sin bror Svend Hansen

1685     Efter Jens Hansens død bliver 2. selvejergård drevet videre af hans enke. 

1690     Mogens Jensen overtager gården efter sin mor.   Gården svarer på den tid 1 tøn     havre i årlig kirketiende

1715     Jep Mogensen er næste arvefølger i rækken.   Efter Jep Mogensen går gården videre til hans søn Peder Ipsen   (bemærk:  Jep bliver til Ip!)

1760     Niels Pedersen overtager gården efter sin far Peder Ipsen,   der ejede 2. selvejergård til sin død år 1800

1800     Hans Nielsen,  født 1777,  fører nu gården videre.  Han nævnes blandt brødrene i Nylars gildeslaug,   blandt andet kan man se ham som underskriver i gildesprotokollen i 1815. 

Hans Nielsen var gift med Sidsele (Cicilie) Ipsdatter.  Født 1776 i Østermarie.  De fik disse børn:

  • Magdalene Margrethe Hansdatter Kofoed   f. 1811
  • Cicilie Kirstine Hansdatter Kofoed f. 9 januar 1814   To  af hendes  efterkommere er Agnethe Kuhre og Jette Munch Mikkelsen, der i 2015 henvendte sig til mig ang. evnt. billede af Cicilie. Læs om Cicilies familie helt op til vor tid,  sådan som historien blev berettet for mig af Agnete og Jette.  Find det på siden "Engegård 3".    
  • Agnethe Hansdatter Kofoed   f. 1816.  1842 blev hun gift med en smed i Vestermarie. De havde deres far på aftægt, da han blev gammel. 
  • Hans Hansen Kofoed f. 22. oktober 1819.  Min tipoldefar.    Han var yngste barn og overtog Engegård i 1835;   Se billede og beskrivelse af ham og fru Agnete længere nede på siden.

Hans Nielsen og fru Sidsele havde døtrene Cicilie og Agnete boende på gården så sent som i 1840,   hvilket fremgår af folketællingen fra det år.   Han har sikkert -  som Agnete Kuhre  skriver -  været en god far med hjertet på rette sted.  Der har været et godt sammenhold i familien.  Da Hans Nielsen blev gammel, kom han i aftægt hos datteren Agnete i Vestermarie. 

Her kan du læse lidt om sønnen Hans Hansen Kofoed:  

Hans Hansen Kofoed, 1819 - 1894. Foto ca 1860

1835 Hans Kofod Hansen (Hans Hansen Kofod/Kofoed) overtager gården efter sin far. (Spørgsmål: Hvordan dukker Kofoed-navnet op her ??) Han var gift med Agnete Marie Kjerstine Munch, der kom fra St Munkegård, Åker, hvor 'Munch'erne' havde boet siden midten af 1500-tallet.

Hans og Agnete er mine tipoldeforældre. Født i 1819 og 1816. De er de ældste i slægten, jeg har fotografi af.   

Læs om deres børn på siden "Engegård 2"

Agnete Marie Kjerstine Munch, 1816 - 1893.
Janus Sixtus Kofoed 1852 - 1924

1877 Janus Kofoed (Janus Sixtus/Sextus) overtager som yngste søn gården

Anine Kofoed (født Andersen) 1859 - 1929
Herman Kofoed 1893 - 1961

1917 Herman Kofoed, yngste søn, overtager gården sammen med sin kone Dagmar. Janus og hustru Anine Andersen flytter til Rønne, Voldgade 11. Min mor, Karen, boede hos dem, mens hun gik på gymnasiet.     (Tante)  Dagmar levede helt til 1982,   boede som enke  i et hus lidt øst for Lobbæk.  Se billedet af hende.  

1953 Poul Kofoed, ældste søn efter Herman Kofoed, overtager gården.   (Læs om Pouls søskende på siden:  Engegård 2. )

1977 Enken efter Poul Kofoed,   Bodil Kofoed, født  Mattesen,  sælger gården videe, og det lange ejerslægtskab brydes.

 

 

 

Tante Dagmar, gift med Herman på Engegård: 1893 - 1982