Breve fra Valborg til søster Karen

Fra 1953 og nogle år frem sendte mormor Valborg på Granly en række breve til sin storesøster, Karen, i Århus. 

De viser,  at hun var god til at  gøre sig sine iagttagelser og formulere sig,  at hun var en kvinde der havde andres vel for øje,  men også at hun f'ølte alderen trykke.  Jeg synes,  det er nogle meget rørende breve.   
KLik på billedet for at forstørre det.

Kære Karen!   Ja, jeg vil begynde med at sige at jeg skammer mig over at jeg ikke har skrevet for længe siden -  jeg fik dog et par Ord fra dig en Gang- !   Ja det er mærkeligt som Tiden løber fra en naar man bliver gammel -  og ikke kan se.   Undskyld - jeg ser at Dit Brev var paa 4 sider. Om du så kan læse mine Kragetær er noget andet.  Jeg skifter Briller flere Gange, men det hjælper ikke stort.
Hos Karen og Inger skal de have Central-Varme lagt ind - de er ikke færdige endnu men det er jo rart for dem.  Det vil sikkert lette Arbejdet  for Dem alle. De har travlt - alle 3.   Vagn har saa meget ekstra arbejde og Bjørn er spejder og saamænd godt spænt, og Inger og Karen, ja de er    Ja om du kan faa noget ud af mit Brev er et Spørgsmaal. Kun det at jeg har ikke saa langt igen.
Martha har det saa hygeligt og rart nede i Lobbæk.  Esther tar af og til Cyklen der ned -  og det er altid -  jo Moster  havde det saa hygeligt med en Kop kaffe og en Bog og en Kryds og Tværs inden for Rækkevidde.  Martha forstaar jo at hygge sig.

Vi regner jo allesammen med at se Dig i Jul. Det er dog en mærkelig Sommer vi har haft i Aar med Storm og Regn og Eftersommeren vi ventede på udeblev.

Ja Køllergårds besøgte dig jo.  Martha var saa begejstret for Deres Tur.  Altsaa om ikke før saa se vi Dig i Jul.
Mange hilsner fra Esther og Valborg.  Noget særligt Nyt fra Familien er der ikke at vi ved.  Det er jo ogsaa det bedste!!
Valborg i haven

Kære Karen.  Begyndelsen med at  undskylde, at jeg ikke har skrevet før - vil jeg springe over,  jeg har nemlig ingen,  jeg tror Tiden løber fra mig.   Tak for dit Brev -  Naa nej,  Esther siger at det var Karens brev.   Men det er ligemeget, naar Karen eller Inger faar et Brev fra Dig, saa enten ringer de og fortæller det, eller tager Brevet med herop saa vi faar godt af det alle. 
I gaar var vi til Bjørns Fødselsdag   (9.maj! Niels' anm.)  , han var saa stolt af sit Flag!  som Du havde sendt til ham.  Han havde 22 Drenge og Bodil til Fødselsdagen.   Vi snakkede om at det var godt gjort at Du kunde huske dem alle!

Her har vi haft fint Vejr, en Tid, men de sidste Dage har det været ret slemt, med saa galt snebyger, men nu er der da lovet mildere Vejr.  Frost nu, da Korn og Roer lige er kommet op, vilde nok ikke være saa godt. 

Martha kom lige med Toget (Kl 2) vi løb ud til Vejen for at tage imod hende, men hun skulde til Villa Myreby   (til søster Lisbeth, Niels' anm.)  Hun havde faaet saadan en dejlig Frakke, lysegraa, købt i Udsalg.  Den var dejlig og passede godt.
Men det var altsaa ikke os hun skulde besøge, saa her kommer nok ingen i Dag.

Naar er det egentlig Du kommer hjem paa Ferie i aar ?  Jeg har maaske hørt det -  Jeg er blevet saa glemsom - desværre - men det er der ingenting at gøre ved.

Mandag.  Esther er i Biografen og ser     Hun vilde med Vold og Magt have mig med, men jeg gad ikke. 
Nu er Nielses Ben helt godt, men det varede længe.   (4 måneder. Niels' anm)
Paa Onsdag er vi bedt til Spidlegaard. Det er vi lidt spænt på, det er første <Gang vi er bedt hos de unge. 
(...)

Vi glæder os til at se Dig snart.
Valborg
Mormor med sit første barnebarn, Niels, 1943

Kære Karen.
Ja nu har vi saa snart naaet November - Ja Tiden gaar eller rettere den løber fra mig -   det er mange Gange jeg har sagt til mig selv,: i Aften skriver jeg altsaa til Karen, men naar Aftenen kommer saa er der noget at læse i og andet.  Karen og Inger sørger gerne for lidt "Læseligt". P T har vi 'Analfabeten' og lidt andet.
  
I gaar skulde Bjørn komme op til os (han kører ene med Toget nu, Inger og Vagn var bedt ud. Men Bjørn fik Feber og maatte i Seng og Inger blev saa hjemme hos ham.   Han har desværre meget let for at faa lidt Feber. Forhaabentlig er det bare lidt Forkølelse.  Karens børn har ogsaa haft lidt feber og forskelligt af og til.  Men hvor kan det være andet i en Sommer, uden Sol og meget fugtig.

Ja Inger siger at nu er der gaaet 14 Dage siden jeg begyndte.   Ja Dagene Tiden løber fra mig,  Jeg naar aldrig det jeg havde sat mig for. 
Tak for Brev m.m til min Fødselsdag.   Jo, vi kan godt anvende det hele til f.s. Tak for det.

Den 18 Desember.   Jeg er ene hjemme. Esther er til Sang i Aakirkeby - det er et Kor der bliver ledet af Skoleinspektør Petersen.   Esther har faaet mange Henvendelser om at synge med, der er en Del hun kender, men Esther har bare ment at hun sang ikke godt nok - men nu fik de hende overtalt til at være med og hun synes det er morsomt.  Naa ja det er mest Salmer.  Derfor er jeg ene hjemme i Afen.

Ja Bjørn har været syg.  Dr. Skov  kaldte det Angina, men han havde slet ikke ondt i Halsen bare Feber. Kan man have Halsbetændelse uden at have ondt i halsen ?  Det havde han slet ikke.  Men Feber i 8 - 10 Dage. Nu er han rask igen.  Kvik - men lidt bleg.  De har laant en "Højfjælds Sol"   og prøver nu paa at faa lidt Kulør på ham.
(fortsættes længere nede)
De to korresponderende søstre

(Fortsat)

Kan man have Angina uden at have ondt i Halsen det vil Du nok lade os vide ved Lejlighed.   Han laa hjemme 8 - 10 Dage saa kom han op til os paa Rekreation.
Han er saa nem og taalmodig at have. 

Sol har vi jo næsten ikke set de sidste Maaneder, bare Regn.  Ja jeg kan ikke komme ud til Hønsene med Træsko, der skal Gummistøvler til.
Men Esther har da faaet Roerne hjem.  Her er mange Roemarker der staar under Vand og Efterårspløjet har næsten ingen.  Ja galt er det naar vi faar for lidt Vand ned, men galt er det skam ogsaa naa vi faar for meget.

Vi er bedt til Køllergaard paa Onsdag, naa ja der hersker lidt tvivl om Dagen, Lisbeth og jeg har faaet fat paa forskellig Dag, men det ordner sig jo nok.   Lisbeth havde det nok ikke saa godt straks hun kom hjem.  Hun havde Kvalme mm. Men nu begynder hun at rette sig igen.  Hun saa halvsløj ud en Tid.   Vil Du hilse frk. Jørgensen fra os.  Hav det godt!  
Mange hilsner Valborg og Esther
Klik på brevet og forstør det!

Mormor fortæller også om mit brækkede ben og hvordan hun hver morgen i flere måneder tog toget til Rønne for at passe mig.  Det kan læses under 'Rønne - barndommens by'.   Mormors fortælling om Marthas dobbelte lårbensbrud kan læses under 'Martha og Marcus'