Engegård 3

Engegård, 2. slægtsgård i Nylars sogn. Bodelyngvejen 15. Billedet er fra 1946. Se flere fotos af Engegård på siden: Engegård 1.
Augusta Lovise Vilhelmine Jensen, f. 1887. mormor til Agnete Kuhre og oldemor til Jette Munch MIkkelsen.

På de andre Engegård-sider har jeg fortalt om Hans Nielsens og Sidsele Ipsdatters søn: Hans Hansen Kofoed og hans efterkommere,  som jeg selv tilhører.  

Men takket være henvendelser fra Agnete Kuhre og Jette Munch Mikkelsen kan jeg præsentere flere efterkommere af Hans og Sidsels,   først deres datter:    Cecilie Kirstine Hansdatter.  Og det slutter selvfølgelig med Agnete og Jette.  

Jeg har ikke fundet foto af Cecilie,  men broderen Hans kan du se på siden: Engegård 2. Hans var lillebror, født 22, oktober 1819,  men storesøster Cecilie er fra 9. januar 1814.   

Lillebror Hans overtog,  som skik var,  gården.   Cecilie fødte som 18-årig datteren Mine Kristine Hansdatter.   Mine   (1832) ,  blev åbenbart ikke gift, men udlagde dog en barnefader,  Hans Jensen Ridder. 

Mine Kristine Hansdatter blev gift i 1852 som 20-årig  -  med Jens Madsen Jensen fra Klemensker. 

I 1870,  d. 20. maj, -  som 48-årig  (! ??)  -   fødte hun datteren Ania Dortie Margrethe Jensen.

Ania fik sit barn med Hans Johan Sonne  (født 1843 i Klemensker). Med forbindelsen til en Sonne er efterkommerne altså også den vej rundt efterkommere af de ældste Kofoed'er.  

Deres barn var Augusta Lovise Vilhelmine Jensen,   født 28. august 1887,  død 30. november 1935.    Hende var vi et foto af.  Hun blev gift med Georg Kornelius Kuhre fra Nylars.  (1889 - 1962)   

Augusta og Georg udvandrede til Græsted, Sjælland.  De fik fem børn:   

  • Elly Agnete Kuhre  f. 18. september 1916   er mormor til JetteMunch Mikkelsen
  • Arne Kuhre f. 7. juni 1918
  • Else Elene Kuhre   f. 8.. november 1919    er mor til Agnete Kuhre
  • Leo Kuhre   f. 6. juni 1922
  • Viggo Kuhre  f. 6 august 1927

 

 

 

 

Her er Augustas fem børn: Fra venstre er det: Viggo - Elly - Arne - Else - Leo.

Jette Munch Mikkelsens familie

Elly Agnete Kuhre f. 18. september 1916

Elly Agnete Kuhre boede efter sit giftermål på gården Almely i Nyker.  Hun fik fire børn med gemalen,  der bar det på Bornholm ret almindelige efternavn, Munch.  

  • Ethly Lovise Kuhre   født 18. juni 1934.  
  • Tove Munch  f. 14. okober 1941
  • Doris Munch  også f. 14. oktober 1941
  • Jørn - Leo Munch f. 22. januar 1947
Ethly Lovise Kuhre (1934 - 1996)

Ethly Lovise Kuhre,  der døde i 1996,  er mor til Jette Munch Mikkelsen

Jette Munch Mikkelsen

Agnete Kuhres familie

Agnete Kuhre

Vi vender et par genrationer tilbage, nemlig til Augustas barn nr. 3:  Else Elene Kuhre   f. 8.. november 1919.

Else var født i Rutsker, blev gift med Helge Tinghuus Jensen  (f. 5. juli 1911 i Tuse ved Holbæk),  der var gårdejer.  Else døde 1998 i Allerød og Helge i 2007.   De fik i 1946  (13.april) datteren Agnete Kuhre.  

Agnete er gift og har to børn.  

Tak til Agnete og Jette,   der har fortalt om deres familie lige fra tiden på Engegård.