Holgerines far på St Loftsgård - strid med naboerne

Sonnes gravminde i Gudhjem

Teksten her er skrevet af Svend Aage Møller

På billedet overfor ses Adolph Herman Sonnes og hans nærmeste families statelige gravminde på Gudhjem gl kirkegård - nu placeret ved den østlige mur.  Det nævnes i indskriften,  at han var fhv ejer af St Loftsgård i Aaker, og at han var den første købmand i Gudhjem (...)   

Det fremgår af kilderne, at han afhændede gården i slutningen af 1834, allerede tre år efter overfaldet, så der er næppe tvivl om, at han har væet en skuffet mand, der ville forsøge sig med noget nyt. I FT (folketælling) 1840 betegnes han som handelsberettiget, hvilket formentlig betyder, at han var den første, der fik officiel tilladelse til at drive handel i byen.  Det blev dog kun til ca syv år, idet han døde i 1844 som 51-årig.  

Hans kone, Maren Stine, f. Munch, førte forretningen videre, men hun døde allerede åre efter, knap 50 år.   Derefter blev det deres ældste datter, Hermandie Oliva og hendes mand, Mogens Koch, der førte det videre. Men han døde også tidligt som 48-årig i 1864.  Hun ovelevede ham i 40 år og døde først i 1904.  

Gravmindet er imidlertid langt senere.  Med sin ret raffinerede udformning af Rønne-granit med blankpoleret forside er det tidligst fra  engang i 1890erne.    Det kan tænkes, at det er datteren, der på sine ældre dage har villet sætte sine forældre et værdigt minde,  et forsøg på rehabitlitering af faren efter den forsmædelse, han havde lidt på gården.   På den nederste del var der plads til hendesmand og hendes selv.