Køllergård og uventede relationer

Køllergård

Køllergård 1904

SE BILLEDET NEDENUNDER.    Køllergård 1904.

Med kasket og pibe:  Gårdmanden Hans-Georg Jensen, f 1852.

Ved sin side har han sin kone: Petra Kjøller, f 1869. 

Foran dem Hans Georgs to ugifte søstre:  Eline f 1839 og Leonore f 1858

(En tredje søster, Olivia er min oldemor. Hun blev gift med Marcus Chr Landschoff på Kærgården i Vestermarie sogn.)

De to ældre til højre kunne være Petras forældre: Morten Kjøller f 1834 og hustru Andrea f 1840.

De yngre til venstre må være byfolk,  så fint de er klædt.   Måske familie til Petra.  

Billedet er taget af den kendte fotograf, Yhr.  Utroligt at disse sort/hvide kan "holde" sig så længe.  

Børnene på Køllergård

Olivia blev født på Køllergård / Kjøllergård på en smuk og  mild efterårsdag d. 6 oktober 1847.   Hun blev selv lige så smuk og mild!   I hvert fald smuk.....,  men hendes egne børn blev alle sammen milde og gode mennesker.

Hun havde to store søstre:  Eline fra 1838 og Cathrine fra 1841,  og da lillesøster kom,  var de altså 9 og 6 år.  Hvilken velsignelse for forældrene, der før og senere fik ialt 4 børn,  der døde som spæde.   Men i 1851 blev Hans Georg født,  og han overlevede,   blev gift, men fik ingen børn. I 1857 fødtes  Christine Leonora,  en efternøler, må man sige.  Hun blev ikke gift.  Det gjorde Eline og Cathrine heller ikke,  så Olivia var den eneste der blev mor af søskendeflokken.

Børnene fra Køllergård 1865 - 1870. Fra venstre: Olivia, Eline eller Cathrine, Cathrine eller Eline, Hans Georg

Marta og Marcus Jensen Landschoff som jeg husker dem.

Ole og Karen på Køllergård

Ole Jensen og Karen Kirstine Jørgensdatter (Jensen)  var forældre til de fire nævnte bælla.

Ole Jensen er født på 16 sg (selvejergård) i Nylars sogn.  Kender pt ikke navnet.  Hans far hed Jens Olsen.   Ole Jensens mor lød det eksotiske navn, Engliche Jørgensdatter,  hun var fra Sosegård i Vestermarie.  

Ole Jensens kone,  Karen Kirstine Jørgensdatter,  kom fra St. Strandbygård i Nylars sogn,  og hende skal vi høre mere om længere ned i det jeg kalder 'Uventede relationer'   ("Kan ikke vente....")

Med Ole Jensen er vi nu lige netop nede i 1700 - tallet:  Han blev født 1799.
 

Folketællinger og Køllergård

Se hvordan familien udvikler sig fra 1840 til 1890. Hvordan gården udvikler sig mht tjenestefolk.   Og kig lidt på børnenes navne.  De staves unægtelig på lidt forskellige måder. 

Olivia når lige at komme med i FT - 1870,  for i 1875 er hun gift med Landschoff og deporteret til Kærgård,  sikkert ikke mod sin vilje.....

Ole Jensen er i 1870 gårdmand,  men i FT - 1880 er han aftægtsmand. men da er han også 81 år.   Han døde i 1885.  Og gården tilhørte nu sønnen, Hans-Georg.

Bornholm, Vester, Nylarsker, Nylars, en Gaard, 43, FT-1840

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ole Jensen 4o Gift Gaardmand og Skolepatron
Karen Kirstine Jensen 29 Gift hans Kone
Eline Jensine Jensen 2 Ugift deres Barn
Johanne Cathrine Jensdatter 45 Enke hun har sit Ophold hos Broderen, mod at være hans Kone tilhjælp i Huusholdningen
Mongs Jørgen 33 Ugift Tjenestefolk
Christopher Thomasen 18 Ugift Tjenestefolk
Karen Kirstine 21 Ugift Tjenestefolk


Bornholm, Vester, Nylarsker, Nylars, Gaard, 40, FT-1850

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ole Jensen 51 Gift Gaardejer og huufader Nylarsker-Bornholm
Karen Kirstine Jensen 40 Gift Hans kone Knudsker Sogn- bornholm
Elise Jensine Jensen 12 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm
Kathrine Ekisabeth Jensen 9 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm
Oline Jørgine Christine Jensen 2 Ugift Deres Datter Nylarsker-Bornholm
Johanne Cathrine Jensen 56 Ugift Gaardmandens Søster Nylarsker-Bornholm
Jeppe Ibsen 48 Enkemand Tjenestekarl Vestermarie
Peter Hansen Lind 25 Ugift Tjenestekarl Rønne
Christian Jacob Jensen 18 Ugift Tjenestedreng Nylarsker-Bornholm
Karen Marie Davidsen


Bornholm, Vester, Nylarsker, Nylarsker, en Gaard, 12, FT-1870

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ole Jensen 70 Gift Husfader Jordbruger Nylarsker Sogn
Karne Kirstine Jensen 58 Gift Husmoder Knudsker Sogn
Eline Jensine Jensen 31 Ugift Datter Nylarsker Sogn
Olive Jørgine Christine Jensen 22 Ugift Datter Nylarsker Sogn
Hans Georg Jensen 18 Ugift Søn Medhjælper Nylarsker Sogn
Christine Leonore Jensen 13 Ugift Datter Nylarsker Sogn
Johane Cathrine Jensdatter 74 Fraskilt Søster Nylarsker Sogn
Anders Haagensen 22 Ugift Tjenestetyende Sverig
Morten Mortensen 16 Ugift Tjenestetyende Sverig
Hansine Peterie Hansen 16 Ugift Tjenestetyende Rønne


Samtlige personer i husstanden

Bornholm, Vester, Nylarsker, Nylarsker sogn, Kjøllergård, 82, FT-1880

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Georg Jensen 28 Ugift Gårdejer Nylarsker sogn
Ole Jensen 80 Gift Aftægtsmand, Gårdejerens Fader Nylarsker sogn
Karen Kristine Jensen 68 Gift Gårdejerens Moder, Aftægtsmandens Kone Knudsker sogn
Eline Jensine Jensen 41 Ugift Husbestyrerinde, Gårdejerens Søster Nylarsker sogn
Kirstine Leonora Jensen 23 Ugift Husbestyrerinde, Gårdejerens Søster Nylarsker sogn
Henrik Georg Emil Petersen 16 Ugift Landvæsenselev Povlsker sogn
Jens Peter Olsen 22 Gift Tjenestekarl Vestermarie sogn
Sven Andersson 27 Ugift Tjenestekarl Sverig
Magnus Andreas Olsson 19 Ugift Tjenestekarl Snogebæk i Povlsker
Morten Pedersen 22 Ugift Tjenestekarl Snogebæk i Povlsker
Hansine Petrea Hansen 26 Gift Tjenestepige Rønne


Samtlige personer i husstanden

Bornholm, Vester, Nylarsker, Nylars, , 224, FT-1890

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Georg Jensen 38 Ugift Husfader Gaardejer Nylars
Eline Jensine Jensen 51 Ugift Søster Husbestyrerinde do [Nylars]
Leonore Kirstine Jensen 32 Ugift do [Søster] do [Husbestyrerinde] do [Nylars]
Anders Bengtson 45 Gift Tjenestetyende Forkarl Sverrig
Anders Person 22 Ugift d
Hestevogn på gårdspladsen

Idyl i Køllergårds have. Gårdejer Hans Georg har sat i skygge op ad træet, mens hans svigerinde (tror jeg) har besat hængekøjen.

De fine vogne er linet op. Måske på vej til dyrskue i Almindingen eller den årlige udflugt til Nordlandet?

Hans-Georg giftede sig langt om længe.  Det var i hvert fald senere end 1890.  Bruden var Petra Kristine Kjøller,   født i 1869.  Hun kom fra Aakirkeby.  Min mor husker hende, hun levede til 1936 og  blev kaldt Tante Petra.   Petra var i øvrigt halvsøster til Anne - Marie Kofoeds mor.   Anne - Marie var lærer i Nyker og fars og mors gode veninde gennem hele livet. 
Hans - Georg og Petra fik ingen børn. 

Hans - Georgs søster,  Eline,  eller tante Line,  som min mor har hørt hende omtalt   (hun var jo mormor-Valborgs tante),   blev boende på Køllergård hele livet og hjalp flittigt til.  Hun var ferm til at sy og væve.  Vi har en fin hvid dug hun har vævet.   Der kommer et billede af den.

Hans - Georg lod lave 4 sekretærer.  Den ene står i dag i vores stue.   Billede nedenunder.
Petra Kjøller, gift med Hans - Georg Jensen på Køllergård, kaldet Tante Petra.

Hans - Georg Jensen 1915

Hans - Georg og fru Petra

Gårdejeren højt til hest

Hans - Georg døde i 1922.  

Gården blev på slægten,  idet Olivias yngste, Marcus Jensen Landschoff   (Bemærk at han beholdt sin moders Jensen - navn som mellemnavn!)  overtog gården.   Som du kan læse på Martha -siden, beholdt han den til død i 1967.  
Marcus Jensen Landschoff, min mormors bror, beholdt Køllergård til 1967, hvor den (beklageligvis!!) forsvandt fra slægtens eje...Han solgte gården til den karl på gården, der havde tjent ham i mange år.

Køllergård

Køllergård

Vinter på Køllergård, februar 1895

Der tærskes på Køllergård. 1933

Uventede relationer

Vi begynder med Ole Jensens kone,  min tipoldemor   
Karen Kristine Jørgensdatter f 1811  St Myregård,  Knudsker

datter af

Jørgen Jensen f 1789  St Strandbygård  Nylars

søn af

Jens Jørgensen f 1764   St Strandbygård   Nylars  og Karen Kirstine Pedersdatter

MEN 

Jens Jørgensen var også gift med Maren Margrethe Kofoed

deres søn:     Jens Kofoed Jensen  f 1805  St Strandbygård  Nylars

hans søn: Jens Jørgen Jensen Kofoed f 1834  Vævergård Olsker

hans søn:  Hans Jørgen Kofoed  f 1863 Krogsholmsgård  Rutsker

hans søn:  Kristian Andreas Kofoed  f 1906 Rønne

hans datter:  Jane Lise Kofoed  f 1939 Klemensker

hendes søn:   Carsten Kofoed Christiansen f 1970  gift med Mette 

Mette er vores nabos datter.    


HOKUS POKUS - Vi er kommet i familie med vores naboer og gode venner

For Carsten og jeg har den samme tip-tip-tipoldefar
En af Hans Georg Jensens fire sekretærer - foreviget på Fyn.