Slægten fra Engegård fra ca 1850

Hans Hansen Kofoed og Agnete Munchs børn

Herman Leontius på Kjeldseby havde sin kones farfar på aftægt. Men var det den 1. eller 2. kones farfar ?

1. barn:  1840  Peder Jespersen Kofoed       1. ægteskab med med Sine Andrea Engel fra 17. vg Hjulmagergård, Åker,  født 1837.   . To børn:  

Marie Jensine Cathrine Kofoed  28. februar 1863 - 1880,  men nåede lige at blive gift med Andreas Julius Pedersen,  inden hun døde som 17-årig.  Andreas Julius Pedersens oldefar var en 'Munch', nemlig Peder Marcussen Munch   f 1765. Hermed er der etableret endnu et link fra min morfars familie gennem Munch'erne og Sonner'ne til min mormor! 🙂

Hans Valdemar Kofoed  f. 17. juni 1867  kom til Gadegård i Knudsker.   Gift med Flora (Kofoed) Det kunne være Flora Marie Sode f 1869 i Nyker eller Flora Kirstine Kofoed f 1869.   Ifølge Else Ærø: 'Et hyggeligt hjem' hvor hun og broderen Niels Peter kom meget,  efter at de havde mistet deres forældre. (Se nedenunder)  Ingen efterkommere,   såvidt vides. 

 2. ægteskab 1887 med Nanna Elmine Jensen,  f 1862 fra Hullegård, Vestermarie.  Hendes far, Hans Peter Jensen var gårdejer og pogeskolelærer.  De blev gift i Vestermarie kirke  d 16. september 1887.   De boede på Hovedgård i Nylars, ikke langt fra Engegård.

De fik to sønner:  

Ove Kofoed,  der senere boede i Lillegade, Rønne, gift med Magda Westh  ("tante Magda" ifølge min mor).   

Den anden søn Axel Kofoed overtog Hovedgård,  som han dog 'formøblede'....

 

2. barn: 1842  Niels Hansen Kofoed    Intet vides ham,   sikkert død som spæd

 

 

 

 

 

Herman Leontius Kofoed 1849 - 1914

3.barn: 1849 Herman Leontius Kofoed. (også benævnt: Bontius) Var gift tre gange: De første, Olivia og Petra, døde. Senere giftede han sig med Anna Sofie Sørensen fra Horsens. 1873 købte Leontius Kjeldsebygård i Østerlars på 67 tønder land (ca 34 hektar) for 1800 rigsdaler. 1907 solgte de gården og flyttede til Rønne, Østervoldgade 7.

De fik to børn:

1. Niels Peter Kofoed født 1902. Blev farmaceut på apoteket. Min mor, Karen skriver: "Han kom sammen med sin ven, postassistent Osvald Knudsen (til Tvillingsgård) , sandsynligvis for at låne penge. Han spillede   (musik, formodentlig!)  Det var festligt. Ham fik de vistnok ekspederet til Amerika."

2. Else Kofoed (senere gift: Ærø) født 1904. Mere om hende længere nede

Deres mor, Anna-Sofie, døde i 1913, af turbekulose, som huserede slemt dengang. Else skriver: 'Det var for hårdt for min far, han døde 1½ år efter, i 1914. Deres to børn var da 10 - 12 år gamle. Else fortsætter: 'Jeg og min bror blev i hjemmet og fik en opofrende husbestyrerinde, tidligere sygeplejerske. 13. oktober 1918 blev vi begge komfirmeret i Rønne Kirke af pastor Hee - og vi fik en smuk familiefest' . Efter skoletiden rejste Else til Kolding, hvor 'jeg traf min kære mand, søn af missionær Ærø' . Efter nogle år i Sønderjylland flyttede familien til Give. De fik "'7 raske børn, svigerbørn kom til og det blev til 22 børnebørn og nu en lille flok oldebørn."

Blandt børnene skal nævnes Carl Ejner Ærø, som min mor korreponderede med,  Inger som flyttede til Bornholm, og som sammen med sin mand,  Erik (Hansen, postmester)  og gamle Else i 1990'erne besøgte min mor i Årsdale. Min mor og Else Ærø udvekslede mange breve og sås to gange. I deres barndom kendte de hinanden, og deres familier sås af og til. Det yngste af Else Ærøs børn er Henning. Han var mange år lærer¨på Søndersø skole på Fyn, vores naboskole. Senere blev han skoleinspektør på Djursland. Henning og jeg talte om vores familieskab - Henning er, selv om vi er lige gamle, en generation ældre!

MIn mors og Else Ærøs korrespondance vil muligvis blive lagt på hjemmesiden.

 

Anna Soie Sørensen 1868 - 1913, gift med Herman Leontius Kofoed
Anine Kofoed, f Andersen 1859 - 1929

4. barn: 1852 Janus Sixtus Kofoed f. på Engegård.

Overtog som yngste søn Engegård, i 1877. Han blev gift med Anine Andersen, f. 1859, MIn mor beskriver det sådan: "Vores gamle bedstefar, Janus Kofoed, var gift med en 17-årig pige fra Åkirkeby, Anine Andersen. Af hendes slægt husker jeg tante Mathilde, der underviste på Borgerskolen i Åkirkeby, senere gift med Martin Dam (bagerforretning, far til Erik Dam, ham med de berøme rugkiks, min anm.) En bror der boede på Nybygård, en søster (tante Juliane) på Klintgård, dennes søn Sigfred Andersen, Dammegård i Nylars. Det var altsammen mennesker, vi kom lidt sammen med. - Vores bedstemor (17) blev altså gift med denne hårde bonde på Engegård."

 

Mathilde Andersen, født 1862 kaldet Tante Mathilde. Niece til Anine, men de var næsten jævnaldrende. Hun var lærer i Åkirkeby. Hun kom lidt sammen med mors familie på Tvillingsgård. Sammen med sin mand, Martin Dam, skrev hun dagbog omkring 1920, hvor de skildrer de dramatiske begivenheder i Danmark, set ud fra Åkierkeby. Se den på http://bestefar.dk/dagbog.htm

Janus og Anine fik 4 børn:

1 Peter Kofoed   f 1882   (min morfar)    kom til Tvillingsgård     er beskrevet andetsteds

2 Agnes Kofoed f 1885  blev ikke gift. Hun kkom til at bo i Rønne, i en fin lejlighed i Hafniahus,  det på den tid mest eksklusive etagebyggeri i Rønne,  formet som et stort skib.  Det ligger der såmænd endnu, et godt stykke ud af St. Torvegade. Vi besøgte hende en gang om året og fik citronsodavand og skulle være artige.  Hun var kasserer i telefonvæsenet,  og det var ’lidt’ fint dengang.   

3 Karl Kofoed f 1187   kom til Spidlegård,   der har sin egen side

4 Herman Kofoed f 1893 overtog Engegård.  Gift med Dagmar Westh.    (1893 -  1982)   Se deres efterkommere:

 

1. Agnethe Kofoed f. 1918  gift Carl Enevoldsen,  salgschef, Bagsværd

2. Vera Kofoed   også gift Johannes Enevoldsen, salgschef Berlingske Tidende.    Børnehaveleder,  skilt.  Børn:  Henriette E. 1949 og    Charlotte E,  senere Rasmussen, 1952  (datter:  Anne- Sophie Kofoed Rasmussen)

3. Ellen Kofoed f. 1920    død 1956

4. Poul Kofoed f. 1923.    Overtog Enggård,  der blev solgt 1977.   Gift med Bodil Mattesen,  Tuelyst, Vestermarie.      Børn:  Karin 1960,  (gift med Niels Bager Sørensen   (Gudhjem) :  to børn.      Anette,  (gift med Hans Otto Regnarsen, Gudhjem  1 barn)    Susanne  (gift med Breusch Larsen  2 børn)   Tina  (gift Lauridsen,   2 børn)    

5. Arne Kofoed  f 1925   gift med Ingrid Marie Ipsen,  Bukkegård, Poulsker. Blev dyrlæge i Jylland.   1 barn:  Poul Arne Kofoed f 1957, bor i   Horsens

 

Agnethe Kofoed, f.1918 på Engegård, Nylars
Sommergilde på Tvillingsgård. Med børn og unge fra Engegård, Spidlegård og Kærgård. Men hvem er hvem ? s.u.
Janus Sixtus Kofoed 1852 - 1924

5. barn: 1854 Karen Oliva Kofoed d. 1879 gift med Niels Peter Kofoed fra Bækkegård i Klemmensker. Hun blev kun 25 år, men de nåede at få tre børn: Karl Peter Kofoed, Hans Kofoed og Emil Herman Kofoed.

1. Karl Peter Kofoed f 1873.  Født på Fynegård. . Kom til 59 slg Klemensker:  Duebjerggård i 1907. Blev gift med Agnes Margrethe Schou fra Fløjlegård i Rø. Mors familie besøgte ofte 'dem fra Duebjerggård'. De fik tre børn:

Olga Kofoed. , der blev gift med købmand Aage Kofoed, der havde stor forretning i Nellikegade i Rønne, lige over for det hus hvor jeg er født   (Nellikegade 1, der nu på skammeligste vis er revet ned for at skabe plads til parkering....) , og mine forældre handlede der. Mor havde kontakt med Olga, der var blevet enke og boede på Gigtplejehjemmet. De udvekslede mange informationer om slægten, indtil Olga fik en hjerneblødning. Hun blev meget gammel.

Olga havde en datter, Inger Kofoed, gift med overlæge på Glostrup sygehus: Inger Kofoed Drachman. Tre børn med mellemnavn: Kofoed

Ejner Kofoed, der blev gift med Frederikke Rottensten.   (Måske beslægtet med Karen Margrethe Rottensten, f 1929,  gift med Ingvard Kofoed på Spidlegård)  .   Søn Erik Bjørn Kofoed, gårdejer på Duebjerggård. MIn mor, Karen, havde kontakt med Erik Kofoed fra Duebjerggård efter 1990. Han bor nu i Hasle

Else Kofoed, der blev gift med en NN Ingvorsen.

2 Hans Kofoed f 1872. Bakkegård i Klemensker.   Gift med Sanne Petronelle Rømer fra Møllegård. De fik to bør: Knud (styrmand ?)   og Karen (gift med en Colberg)   Et barnebarn:  Niels fik Bakkegård.  

3 Emil Herman Kofoed   f 1876.   Murergård.  Gift med Marie Ludovika Caroline Kofoed.  Børn:  Ella Marie Kofoed   og  Ove Niels Peter Kofoed.   Barnebarn ifølge min mor:    Poul Kofoed  (Kosangas)  

Bagved: tv moster Inger og min mor Karen fra Tvillingsgård. Stående foran: Vera og Agnethe (eller modsat!) fra Engegård, foran de tre små fra Engegård: Ellen, Poul og Arne. Ca 1926
TRe gårde på udflugt. Fædrene fra Tvillingsgård, Spidlegård og Engegård med børn. Foran Karen må det være Vera og Agnethe fra Engegård. Ca 1927
Et utroligt billede: Jordemoderen fra Lobbæk med alle sine børn. To hører til Engegård: Nr 35 er Bodil Mattesen der blev gift med Poul Kofoed fra Engegård. Da han døde, solgte hun gården. Jordemoderen hedder Hansigne Skov. Billedet blev taget ved hendes 25 års jubilæum. Fundet på Facebook, hvor det er lagt ud af Irene Hansen og Lau Mattesen.
Nylars Gildeslaug 1923 Se alle navnene nedenunder. I 3. række nedefra har vi sosm nr 2 fra højre Marcus Landschoff fra Kærgård, til venstre for ham M Blem fra den "anden" Engegård, og t.v. "Kofoed, Engegård". Det må være Herman Kofoed, født 1893. .
Næsten alle er gårdejere, dog er der en præst og en lærer!