Tante Lisbeth og de 8 børn

Elisabeth (Lisbeth)

Her er  de fem Landschoff – børn fra Kærgård i Vestermarie:

Karen  f 1883  d 1960    boede i Århus    døde i Aakirkeby

Martha   f 1885   d 1968    boede i Lobbæk    døde i Aakirkeby

Valborg   f 1886  d 1959  boede på Tvillingsgård,  Granly,  døde i Lobbæk

Elisabeth  f 1889   d 1981   boede på fædrenegården

Marcus  f 1891    d 1967   boede på Køllergård

Kærgård og lidt af mosen, der strækker sig ned mod Ekkodalen

Elisabeth Landschoff og Hans Ipsen

I 1911 blev Elisabeth Adolpha Landschoff fra Kærgård gift med Hans Ipsen.  HUN var født i 1889 og HAN i 1886.   De blev gift i 1911. 

Tante Lisbeth, som vi hørte hende omtalt,   var 4. datter af Marcus Chr. Landschoff og Olivia Jensen.   Hun voksede op på Kærgård i Vestermarie og overtog gården sammen med sin mand,  Hans Ipsen, fra Nygaard i Vestermarie.    

Kun ca 1½ km væk lå Tvillingsgård,  hvor Lisbeths søster Valborg boede.   Søster Martha boede i Lobbæk i Villa Vester,  hvor hun passede Mor Olivia.   Søster Karen blev sygeplejerske i Århus,   og lillebror Marcus kom senere til Køllergård i Nylars.
 Elisabeth Landschoff og Hans Ipsen

Alle Kærgårds- bællana

Fra 1912 til 1929 fik de 9 børn.   Den førstefødte, Margrethe,  døde som spæd,  men de 8 øvrige kom til at leve længe.  

Her er en oversigt over dem:

1) Hedvig     1913 - 2001
2) Edith        1914 - 2001
3) Kaj           1915 - 1994
4) Rigmor     1917 - 1997
5) Paula       1919 - 2007
6) Knud        1921 - 2001
7) Marcus     1924 - 2003
8) Christian  1929 - 1999

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT FORSTØRRE DET. 7 af 8 søskende fra Kærgård. Billedet må være før 1929, hvor Christian blev født. Den store må være Hedvig, født 1913.

Hedvig Anker Sonne

Hedvig blev gift med Anker Sonne fra Svendstrup, Vestermarie.  De fik to børn:

1:  Hans Anker Landschoff  Sonne, (f 1933, død 21. Januar 2014) der med  fru Kirsten fik 1 barn:  Bente (1952). Barnebarn: Henriette (1980)

2:  Grethe Sonne, (1942)  der med sin mand Svend Otto Hansen fik 2 børn:  Mogens Sonne Hansen 1962 (børnebørn: to drenge)   og Lene Sonne Hansen i 1966 (børnebørn:  to drenge)  
Hedvig

Edith Nissen

Edith var uddannet jordemoder.   Hun blev i 1955 gift med læge Vagn Nissen,  født 1887    Som et kuriosum kan nævnes,   at Vagn Nissen så tidligt som i 1922 var bilejer med nummerpladen I 466!!   Han blev overlæge på Aakirkeby Sygehus,  hvor Edith blev jordemoder.      Han nævnes i forbindelse med moster Marthas brækkede ben.   Som bekendt fik Martha med sit dobbelte lårbensbrud et hospitalsophold på flere måneder.   Det var dengang......

Senere flyttede de til Karlslunde. 
Da Vagn Nissen døde i 1973,  flyttede Edith hjem til Bornholm.  Hun  passede sin mor,  tante Lisbeth,  i det dejlige hus på Svanekegade 15 i Aakirkeby, der stammer fra 1775. Da Lisbeth døde i 1981, overtog Edith huset. 

Vi besøgte Edith nogle gange der.   Hun var meget sød,  og der var altid dækket så fint op.   I sine sidste år fik hun megen hjælp af Tove Landschoff fra Lobbæk,  der var enke efter Ediths bror Kaj. Både hus og have var fint holdt,  og det var sikkert helt fortjent, at Edith  i 1989 fik overrakt Borgerforenngens årlige bevaringspris.  Den lokale 'Rytterknægten skrev bl.a.: "Fru Edith Nissen, der til sommer fylder 75 år,  passer stadig det meste af haven selv, men får dog klippet hæk og slået græs af kommunen. 'Jeg kan jo ikke magte så meget mere', siger en glad prismodager."

Edith foran sit prisbelønnede hus.

Edith (til venstre) og Karse i Ediths fine stue i Årkirkeby. Fra ca 1985

Kaj Landschoff

Kaj blev gift med Tove Pedersen, der stammede fra Rutsker  f 1922.  De fik 2 børn:

1) Birgit f 1949 gift med Knud Damgård. De bor i Vang

2) Jens Ole f 1952 gift med Maryla Klutcewicz.  De bor i Rønne.   To børn.

Kaj overtog Kærgård,  formodentlig  i begyndelsen af 50'erne. 


Efter at Tove var blevet alene, i 1994,  flyttede hun til Lobbæk.  Her var hun bl.a. en god hjemmehjælper for Esther. Hun interesserede sig meget for at arbejde med slægtshistorie.   Vi mødte hende hos Edith,  som hun var en stor hjælp for.  Senere besøgte vi hende i Lobbæk.  
Kaj

Rigmor

Rigmor blev gift 1944 med Alfred Hansn fra Munkegård i Østermarie.   De fik 3 børn:

1) Lis Karen Hansen  1946 (to børn og et barnebarn)

2) Mogens Hansen 1948  (to børn og to børnebørn)

3) Knud Erik Hansen 1956 er nu ejer af Munkegård (en søn)
Rigmor

Poula

Poula Ipsen tog i 1945 navnet Landschoff.   Hun blev gift med  skotøjshandler Henry Kofoed,  Aakirkeby.  Han havde to børn,   og hun et barn:

Helle Landschoff f 1949,  der har to børn:  Tom f 1970  og Peter f 1980.   Et barnebarn. 


Fra nekrolog i Bornholms Tidende 2007:

Som ung uddannede hun sig til sygeplejerske i Rønne og arbejdede senere en årrække i København,  før hun midt i 50'erne vendte tilbage til øen sammen med sin datter.  De boatte sig i Aakirkeby,  hvor Poula Landschoff  var sygeplejerske ved Aakirkeby Sygehus,  og i 1960 blev hun gift med den lokale skotøjshandler, Henry Koefoed,  der bragte to sønner med ind i ægteskabet. 
Hun opgav ret hurtigt sygeplejen og deltog i stedet i den daglige drift af sin mands forretning på Aakirkeby Torv, der også rummede en afdeling med håndkøbsudsalg fra apoteket. 
Ægteparret afhændede forretningen i1982,  hvorefter Poula Koefoed nød at bruge mere tid i sin have.  Hun var kendt som en flittig kvinde, der altid havde et smil på læben,  og hun var desuden glad for at synge og var medlem af et kor.  Hun mistede sin mand i 1994 og efterlader sig hans to sønner samt sin datter, to børnebørn og to oldebørn

Poula

Knud

Knud Ipsen (10 april 1921 - 29 marts 2002)  tog 1945 navnet Landschoff

Han blev gift 9 maj 1948 med Inger Agnethe Printz Nielsen (f 17 juni 1922) fra Samsø  (Maarup Nordby),  hvortil de flyttede og drev landbrug.

De fik to piger:   Marianne  og Lone  (f 1960)   


Knud

Mariannes barn er Maria Landschoff Møller.  Hun er uddannet som skibsfører på Marstal Navigationsskole,  hvor en af hendes lærere pudsigt nok var min svigersøn Mogens Kofoed Larsen,  gift med Lotte.  18. maj 2013 blev Maria gift med Troels Gudiksen.   Nu har de begge Landschoff som mellemnavn og Gudiksen som efternavn.   

Maria har været formand for Danmarks Naturfredningsforening på Samsø  og sad desuden  nogle år i DN's forretningsudvalg.    

Marias søster hedder Lisbeth 
Maria Landschoff Gudiksen

Markus

Markus Ipsen tog i 1945 navnet Landschoff.   Han var gift med Grethe Vera Hinnerskou.   De fik et barn: 

Hans Henrik Hinnerskou Landschoff der med fru Anne Grethe har fået to børn: 

Ann Kristin Landschoff f. 1982 bor i Stubbekøbing, er gift og har et sæt tvillinger.  

Lill-Britt Landschoff f. 1986  bor på Bornholm.

Det kan ikke undre,  at Markus blev konfirmeret i 1938.  Mine forældre må have været med til festen, for der lå et par sange derfra i mors papirer.   En af dem er på bornholmsk,  og sproget og tonen KUNNE godt ligne min fars.   Men naturligvis vil jeg gerne korrigeres!    Sangen kan ses under menupunktet  Min fars bornholmske ord.   Den går på melodien Gamla Toza og er faktisk ret sjov
.   
Markus Ipsen Landschoff

Ann Kirstin Landschoff

Ann Kirstin med sine tvillinger

Christian

Christian forblev ugift.

Vi mødte ham flere gange hos Edith. 

He er nekrolgen fra Bornholms Tidende i 1999:

Christian Landschoff var født på Kærgård i Vestermarie som den yngste i søskendeflok på otte,  hvoraf de fem endnu er i live.   Christian Landschoff var ugift. 
Han blev udlært som kommis i Nylars Brugs og arbejdede som kommis nogle år i forskellige brugser med en afstikker til FDBs centrallager i Albertslund for en kort periode,  for så atter at vende tilbage til Aakirkeby,  som var det sted han følte, at han hørte til.
Han fik et chaufførjob på Boværk i nogle år,  hvorefter han var ansat på det stedlige SID kontor,  indtil han gik på efterløn. 
Christian Landschoff fik bygget sig et parelhus i Østerled i Aakirkeby, men solgte dette igen,  da muligheden bød sig for at erhverve et fodermesterhus,  som havde tilhørt hans barndomshjem.   Han købte også et større moseareal,  som havde tilhørt Kærgård.  Tilsammen danner dette et naturskønt areal på ca 12 tdr. land, hvor Christian Landschoff nød at være og hvor han gerne inviterede den jagtinteresserede del af familien på andejagt.
Hans store lidenskab var bridge,  som han deltog i,  hvor mulighederne bød sig i forskellige bridgeklubber. Han vandt utallige turneringer og præmierne fyldte meget på hylderne.  Christian Landschoff var et roligt, venligt og selskabeligt menneske, der ikke sagde nej til at deltage i familiefesterne, og hvor der ellers bød sig en festlig lejlighed.
De sidste år var Christian Landschoff tæt knyttet til søsteren Edith Nissen i Svanekegade i Aakirkeby,   som han hjalp med praktiske gøremål som vedligeholdelse af hus og have samt indkøb.  De havde fælles husholdning,  hvilket var til stor glæde for dem begge. 
For et års tid siden fik Christian Landschoff konstateret en alvorlig sygdom, og den kom han ikke over.
 
Christian Landschoff

De sidste år

Sønnen Kaj Landschoff overtog Kærgård omkring 1950.   Elisabeth og Hans flyttede 'lidt ned ad vejen'  til Villa Myreby.   Hans Ipsen døde i 1959.   Senere købte Elisabeth det dejlige hus på Svanekegade i Aakirkeby,  og da det efterhånden kneb for hende at holde,  flyttede datteren Edith ind hos hende og passede hende,  til hun døde i 1981.