Enj lidinj sång te Markus

Til Markus Landschoff Ipsens konfirmation 5.10.1938

Melodi:  Gamla Toza

/: På Tjæragårinj e der fæst i då :/
/: Markus hanj e glâ:/
På Tjæragårinj e der fæst i dâ

Konfermerder e hanj ævent bled
derfor e vi bed

Fru Ipsen hâr skam lavad ræitit te
ded kanj vi ju se

For fjâurtan år sinj lå hanj i sin ble
yndier å se

Men snâr begjynjde hanj så småt å gå
hanj kunje stagra å

Så gjik hanj runt me fâr i stalj å lo
der va en grisaso

Å kjørna sto i stalj å gomlada
å tjyrinj bromlada

Å kalla va der, di va ajle rø
hanj kunje gje dom hø

Å hæstana di sto i hæstalân
der kunje hanj strø sân

Men sju år ble hanj så enj sjønner dâ
då va hanj inte glâ

I skolan skujle hanj ju dæmmeså
denj långa vajinj gå

Å deninj hadde ingen gammal so
å hæller ingen ko

I A, B, C'en hanj skujle læza højt
de syntes hanj va drøjt

Å Gorm denj gamla å så Erik Lam
ded va'kje nåd for ham

Om ettemiddanj va hanj væl nok glâr
hanj kunje hjælpa fâr

Te skolan sajner hanj nu snârt farvel
å au te sin tabel

Så ska hanj passa hæsta,  svin å kjør
å mogga me sin bør

Å de e ræitit manjearbaj de
de e va de e

Nu te sist vi ajle ønska daj
lykka på din vaj