Årsdala Mølla

Årsdala Mølla

Årsdala mølla, hvår e du då næt,
som du står dæroppa på bakkaingj,
me hvider kjaul å me svårter hat
å røhvid nølla i nakkaingj.

Du står dær på bakkangj å holler dingj kjævt
mens stormana pivar om hattingj;
du passar daj sæl å lar vingjana gå
å malar som bara kattingj.

Årsdala mølla, daj mener ja om,
for ja hør daj alri bjæla å gala.
Du står bara dær å passer daj sæl
å fnattar på me å mala.

Peder Jensen