Gamle Balka-fotos

Ca 1950

Fra rigtig gamle dage, hvor der var omklædningskabiner

Her boede forfatteren Martin Andersen Nexøs bedsteforældre. HUset er væk nu. Det lå et sted mellem Hundsemyre og den tidligere mølle.

Bønderne fra oplandet kørte til Balka strand for at hente et læs sand

Balka trinbræt. Jernbanen blev nedlagt 1968

Sankt Hans aften i Balkabugten

Strandvolden 1949, før der kom gang i udstykning til sommerhusene

Ægte sommerhusstemning for år tilbage

Balka trinbræt. Next stop Nexø

Og damerne de løfter op i kjolerne, så man kan se de bare bukseben

Snogebæk silderøgeri. Fra 1950'erne.

Sommer 1964. Bilerne kørte ofte fast, når de skulle hjem.

Snogebæk ca 1990

Snogebæk 1990

Balkaområdet 1990. Bemærk Balkalyngen til venstre

Skolefrøkenen med sine badende elever, som han "passer på" siddende midt i tangen. Hun tager sig vist en lille blunder.

Herlige billeder fra det muntre strandliv, som det udfoldede sig i ældre tider.  En del af billederne er fra Sven Rasmussens facebook-side:   "Vi der holdt ferie ved Balka Strand"