Dr. Boesen og Balka

Beretningen stammer fra Arne Madsens bog: Doktor Boesen. (1987

I begyndelsen af århundredet (altså det 20! red. anm.) , på den tid da Carl Ulrich Boesen kom til Nexø, begyndte det nærliggende Balka at blive samlingssted for folk, der ville "gå i vandet", som det hedder bornholmerne imellem. Man "opdagede" den fine strand, som ellers hidtil havde ligget så godt som upåagtet hen. Man begyndte at opføre små strandhuse, som kunne bruges til omklædning, når man ville gå i vandet.

Og stranden var en dejlig legestrand for børn. Og så kom dertil, at jorden var billig, hvis man agtede at erhverve et stykke. En af dem, der tog chancen, var doktor Boesen. Lidt tilbagetrukket lå et lille badehus på en mindre grund, som Boesen erhvervede formedelst 125 kr. 80 øre!

Da badehuset gik til, blev et nyt træskur opstillet. Det holder endnu, hvad der også er tilfældet med en baderekvisit, som gjorde nytte, når doktoren havde været ude at soppe, nemlig en badespand, som Boesen efter badet fyldte med vand og vaskede fødderne i. Det særligt bemærkelsesværdige ved badespanden, udover det anførte, er, at Boesen lod kunstneren E.W. Johnsen dekorere spanden! Ja, hvad kunne den gode doktor ikke finde på!

Naturligvis havde ikke alle badegæster på Balka strand hverken badespand eller badeskur. Men den, der ville, kunne altid finde sig "en gryde" i klitterne. Det har Boesen et muntert vers om:

Fare, fare, strandgæst
badet skal du nyde,
den, der kommer allerførst
ta'r selv sin hvide gryde
De stribede badehuse på Balka. Doktor Boesen med ryggen til i sommertøj. (Foto: Postkort)

Dr. Boesen på Balka

Her står den gamle doktor og spejder, efter hvad mon ?