Fælles gode ungdomsvenner

Far og mor fik selvfølgelig gode venner,  da de kom hjem til Bornholm som unge lærere.  

Far omgikkes blandt andre en lille flok lærere på Knudsker skole.  De var både lærere og kunstnere,  og sådan lidt bohemeagtige.  

Mors veninder var bl a Anne-Marie Kofoed  (hun har sit eget kapitel på hjemmesiden) og Edith Rassing (føst Koltoft, præst i Rønne).  Desuden havde hun sin egen familie. 

Nogle af dem blev deres fælles venner.  

På Knudsker skole:

Arne Madsen.   Foruden lærer var han en dygtig maler.  Han læste til præst og flyttede over,  men vendte tilbage som pensionist og bosatte sig i Grisby mellem Aarsdale og Svaneke. Han skrev om Bornholm og malede. I 80'erne engang købte far tre billeder af ham, som han forærede os.  De hænger såmænd over sofaen og er meget fine.  Her er et af dem. Arne Madsen fik en voldsom død. På serpentinervejen i Gudhjem mistede han herredømmet over bilen og blev dræbt. 

 

K Anker Madsen.   Førstelærer i Knudsker.  Skrev og tegnede.   Nedenunder er et af hans små digte

Edith Rassing, mors veninde gennem hele livet. Hun var min engelsk- og sanglærer på Østre skole nogle år. MEGET dygtig lærer var hun. Ledede gennem mange år øens bedste skolekor. Senere blev hun skoleinspektørfrue i Østermarie. Som meget ældre og enke blev hun rigtig god ven med en anden af mine forældres venner, nemlig Knud Friberg, tidl. Knudsker skole. 

Edith Rassing i den hvide kjole. Mor står og Anne-Marie sidder.

Knud Friberg og fru Edna var lærere på Knudsker skole.  Edna var en god veninde til mine forældre, også før hun blev til fru Friberg. Knud var en sand naturelsker.  Haveekspert og ivrig inden for Naturfredningsforeningen og Vandrebevægelsen.   Deres datter, Helle, blev lærer på Sjælland,  men flyttede tilbage til Bornholm, da hun gik på pension.  

Min mor og Edna Friberg

Poul Harild var lærer i Rønne, og flyttede i 50'erne til Nexø som skoleinspektør.  Han var en fornøjelig mand,  en dygtig fortæller.    I Nexcø udfoldede han sig som by-historiker og skrev bøger og skrifter om byens historie.  Han var desuden en sand i ekspert i forfatteren Martin Andersen Nexø. Da min mor blev alene,  kom Poul og hans kone ofte til Aarsdale og besøgte mor.  Fru Harild gik i mange år sin formiddagsspadseretur helt til Balka.  De fik tre børn. Sønnen Jon så jeg lidt til.  Nummer to i rækken, Tove, gik på Jonstrup seminarium nogenlunde samtidig med mig.