Anne-Marie Kofoed

Anne-Marie Kofoed

Mor og Anne-Marie lærte hinanden at kende på Zahles seminarium.  Venskabet holdt hele livet og omfattede også far, os børn og mors nærmeste familie.

Anne-Marie og mor var beslægtet,  lidt langt ude,  men alligevel:   Min mors mormor var Olivia fra Køllergård i Nylars sogn.  Olivias bror, Hans-Georg giftede sig med Petra Kjøller, født 1869. Mor huskede "tante Petra",  der levede til 1936.  Petra var halvsøster til Anne-Maries mor.  

Anne-Maries far var tobakshandler i Rønne.  Hans forretning lå i Torvegade mellem Store -  og Lille Torv.  Gennem mange år købte far sin pibetobak og cerutter der.  

Anne-Marie blev lærer i Nyker.   Blev ENELÆRER i den lille forskole der lå på landevejen mellem Rønne og Hasle,  omkring ved 6 km-stenen, på højre hånd. Skolen bestod af ET stort klasselokale,  en lejlighed til læreren, "frøken",  med  en passende have,  plus en lille "skolegård" med ét stk klatreredskab,  lokum og et herligt kirsebærtræ.    På skolen gik børn fra den vestlige del af Nyker sogn, hvilket indbefattede Sorthat-Muleby området.  Og det var kun børn i 1. og 2. klasse.  

Anne-Marie klarede at undervise begge klasser.   Desuden skulle hun gøre rent i klassen og fyre op om morgenen, dvs lægge koks i kakkelovnen.   Skoledagene var ikke så lange,  og hun havde en god tilværelse som enelærer. 

 

 

Anne-Marie havde et sødt og venligt væsen og var selskabeligt anlagt,  så hun havde mange venner og bekendte, men kun lidt familie.   I min barndom så vi Anne-Marie rigtig tit,  hun var en del af familien.  Når vi besøgte hende, legede vi "skole" i klasselokalet. Her mødte vi blandt andre en af Anne-Maries veninder,  Gertea Krahl,  hvis datter,  Signe,  jeg gik i klasse med i mellemskolen.   Gertea spillede teater på bornholmsk og havde nogle pragtroller på Rønne Teater.  Signe arvede skuespillertalentet,  som hun bl.a. udfoldede i skolekomedien, Alladin, hvor hun spillede Alladins mor, Morgiane.   (Og jeg var Alladin!).  

Anne-Marie fik bil allerede i begyndelse af 50'erne,  hvilket var ret usædvanligt.  Det var en Hilman,  og den havde nr J 57.  Hun tog os med på ture rundt på øen.  

 

Engang i 60'erne blev Anne-Maries lille skole nedlagt,  og hun og eleverne blev flyttet til Nyker sogneskole,  hvor der gik elever til 7. klasse.   Anne-Marie fik en nyopført lærerbolig. Men efter nogle år gik hun på pension og købte hus i Nyker.   Her boede hun til hun kom på plejehjem i Klemensker.

Anne-Marie  vævede de fineste tæpper og forærede et til hver af vores børn til deres konfirmation samt til os.  

Fire seminarieelever på søndagsspadseretur. Anne-Marie til højre, ved siden af mor.
Fra venstre: Mor, Edna Friberg, Anne-Marie og moster Inger